ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وصف بغداد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
امـشـرب الـخـضـر مـاء بـغـداداو نار مـوسـی لـقـاء بـغـداد
کـوثـرنا دجـلـت و جـنتـنا الکـرخو طـــوبـــی هــواء بـــغــداد
و قـل لـمـصـر بـذکـر مصـراتـتفـمـا لـمـصـر سـنـاء بــغـداد
تـالـله لـلنیل صـفـو دجـلـت لـاولـا لـمـصــر صــفـاء بــغـداد
هیهات این اسـتـقـال مصـرکمو ایـن ایـن اعـتــلـاء بــغـداد
غـــرتـــک مــصـــر بـــقــاهــرةقــاهـرهـا کــبــریـاء بــغــداد
نـادتــک بــغـداد فـانـهـا رغـبــاینسـیک مـصـرا نـداء بـغـداد
فـامـس بــغـداد یـومـهـا و کـذاخـمـیـسـهـا اربــعـاء بـغـداد
امـدح بــغـداد ثــم احـبــسـهـامـصـدا و هذا هـجـاء بـغـداد
وابـتـغـی من لئام مـصـر سـناو انـجـمـی اسـخـیاء بـغـداد
و مـیـم مــصــر اذل مــن الــفالـوصــل ادلـاح بــاء بــغــداد
و هذه الـاحـرف الـثـلـثـت لـیمــاب خــیـر فــنــاء بــغــداد
تــبــت یـدا مـن یـذم تـربــتـهـافــتــبـــت ذا بــنــاء بــغــداد
مسـکـه روح الجـنان تـمسـکهذالمسـک لابـل رخـاء بـغداد
قـبـحـا لمن قـال لـاسـخـاء لهافجـاد ربـعـی سـخـاء بـغداد
اف لـمـن قــال لــا وفــاء بــهـافـمـد ضـیـفـی وفـاء بــغـداد
ان غاض ماء السـخـاء عـندکملـابــاس فـالـورد مـاء بـغـداد
والـعـرش مـرآت کـل ذی فـکـرفـیـه تــجــلـی رواء بــغــداد
سئلـتـنی عـن بـنـاء بـیضـتـهافاسمع فنفسی فداء بغداد
الجـن من قـبـل آدم اعـتـقـلتطـیـبــا و روض عـراء بــغـداد
فـلـقـیـت روضـتـهـا لـمـرتــعـهبــغــدادهـا ابــتــداء بــغـداد
و آدم اســتــنـزلــتــه هـمـتــهلــمــا اتـــاه رجـــاء بـــغــداد
فـکـان لـمـا هـوی بـمـهـبـطـهاهـوی هـواه ابـتـغـاء بـغـداد
اقـسـم بـالـله ان فـی جـلـدیروضـت خــلـد غـنـاء بــغـداد
ادویــت الــهــنــد جــل ادویـتو خـیـرهـا هـنـد بــاء بـغـداد
یرکض خـیل المنی بـعرصـتـهافــلـی یـرود هـبــاء بــغــداد
ابــنـاء دهـری عــبــیـده و کـذابــنـات فـکـری امـاء بــغــداد
کنت ربـیعـا و حـاجـنی لهبـیو ربــع لـهـوی جـنـاء بـغـداد
صرت خریفا و من لظی کبدییـحـول صـیفـا شـتـاء بـغـداد
یا قبـح شروان خذ کتـابـی هاواحـمـل فـفـیه ثـنـاء بـغـداد
یلـثـمـه الـدهـر حـین اخـتـمـهو فوق ختـمی سحاء بـغدادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.