ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٨: گر آفتاب نباشد تو ماه چهره تمامی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 22:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
گـر آفـتــاب نـبــاشـد تـو مـاه چـهـره تـمـامـیکــه آفــتــاب بــلـنـدی چــو بــر کــنـاره بــامـی
کـنون تـو سـرو خـرامـان بـگـاه جـلـوه طـاوسهـزار بــار سـبــق بــرده ئی بــکـبــک خـرامـی
گـرم قـبـول کـنـی هـمـچـو بــنـدگـان بــارادتبــدیـده گـر بـنـشـیـنـی بــایـسـتـم بــغـلـامـی
اگـر چـه غـیـرتــم آیـد کـه بــا وجـود حـریـفـانمــثــال آب حــیـاتــی کــه در مـیـان ظــلــامـی
اگـر چـراغ نبـاشـد مـرا تـو چـشـم و چـراغـیور آفــتــاب نـبــاشــد مــرا تــو مــاه تــمــامــی
ز شـام تـا بـسـحـر شـمـع وار پـیـش وجـودتبـسـوخـتـیم ولـیکـن دلـت نسـوخـت ز خـامـی
مگر تـو بـاغ بـهشتـی نگویمت که چـو حـوریمـرا تـو جـان و جـهانـی نـدانـمـت کـه کـدامـی
بــراه بــادیـه مــا را بــمـان بــخــار مـغــیـلــانشـب رحـیـل کـه گـفـتـیـم تـرک جـان گـرامـی
مـحـب دوسـت نـینـدیشـد از جـفـای رقـیبـانتـرا که شـوق حـرم نیسـت غم بـود ز حـرامی
چه باشد ار به عنایت نظر کنی سوی خواجوچرا که لطف تو عامست و آن ستم زده عامیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.