ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»خدمت مولوی، چه صبح و چه شامکــرده انـدر کــتــابــخــانـه مـقــام
مــتــعــلــق دلــش بــه هــر ورقــیدر خـیـالـش، زهـر ورق سـبـقـی
نـه شـبــش را فـروغـی از مـصـبــاحنـه دلـش را گـشـادی از مـفـتــاح
نــه بـــه جـــانــش، طـــوالـــع انــوارتـــافـــتـــه از مــطـــالـــع اســـرار
کـرده کـشـاف، بــر دلـش مـسـتــورنور کشـف و شـهود ذوق حـضـور
از مـقـاصــد نـدیـده کـســب نـجــاتبــی خــبــر از مـواقـف عــرصــات
از هــدایــت، فـــتـــاده در خـــذلــانو ز بــدایـت، نـهـایـتــش حــرمـان
بـــی فــروغ وصــول، تـــیــره و تـــاراز فــروع و اصــول، کـرده شــعــار
گــرد خــانــه، کــتـــابـــهــای ســرهاز خری، همچـو خشت کرده خره
سـوی هر خـشـت از او چـو رو کردهدر فـــیـــضـــی بـــه رخ بــــرآورده
قـصـر شــرع نـبــی و حــکـم نـبــیجـز بـه آن خـشـتـها، نکرده بـنی
زان بـه مجـلس، زبـان چـو بـگشـایدسـخـنـش جـمـلـه، قـالـبــی آیـد
صــد مـجــلــد، کــتــاب بــگــشــادهدر عـــذاب مـــخـــلـــد افـــتــــاده
ســر بــر انـدیـشـه هـای گـونـاگـونلب پـر افسـانه، دل پـر از افسون
ایــن بـــود ســـیــرت خـــواص انــامچــون بــود حــال عـام کـالـانـعـام
عـام را خـود، ز شـام تــا بــه سـحـرنیست جز خواب و خورد، کار دگر
صـلـح و جـنـگـش، بـرای این بـاشـدنـام و نـنـگـش، بـرای ایـن بـاشـد
سخن از دخل و خـرج، خواند و بـسشـهوت بـطـن و فـرج راند و بـس
هـمــتــش، نـگــذرد ز فــرج و گــلــودانـد از امـر، فــانـکــحــوا و کــلـواپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.