ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مخمس

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ بهایی
تــاکــی بــه تــمـنـای وصــال تــو یـگـانـهاشـکـم شـود،از هـر مـژه چـون سـیـل روانـه
خواهد بـه سر آید، شب هجران تـو یانه؟ای تــیــر غــمــت را دل عــشــاق نــشــانــه
جمعی بـه تـو مشغول و تو غایب ز میانه
رفـتــم بــه در صــومـعــه عــابــد و زاهـددیـدم هـمـه را پـیـش رخـت، راکـع و سـاجـد
در میکـده، رهبـانم و در صـومـعـه، عـابـدگـه مـعـتــکـف دیـرم و گـه سـاکـن مـسـجــد
یعنی که تـو را می طلبـم خـانه بـه خانه
روزی کـه بـرفـتـنـد حـریفـان پـی هر کـارزاهد سـوی مسـجـد شد و من جـانب خـمار
مـن یـار طـلـب کـردم و او جــلـوه گـه یـارحــاجــی بــه ره کـعـبــه و مـن طـالـب دیـدار
او خـانه همی جـوید و من صاحـب خـانه
هر در که زنم،صاحـب آن خـانه تـویی تـوهـر جـا کـه روم،پــرتــو کـاشـانـه تــویـی تــو
در مـیـکـده و دیـر کـه جـانـانـه تـویـی تـومـقـصـود مـن از کـعـبـه و بـتـخـانـه تـویـی تـو
مـقـصـود تـویی، کـعـبـه و بـتـخـانه بـهانه
بلبل به چمن، زان گل رخسار نشان دیدپــروانـه در آتــش شــد و اســرار عــیـان دیـد
عـارف صـفت روی تـو در پـیر و جـوان دیدیـعـنـی هـمـه جــا عـکـس رخ یـار تــوان دیـد
دیوانه مـنم، مـن کـه روم خـانه بـه خـانه
عـاقـل، بــه قـوانـیـن خـرد، راه تــو پــویـددیـوانــه، بــرون از هــمــه، آیـیـن تــو جــویــد
تـا غـنـچـه بـشـکـفـتـه این بـاغ کـه بـویدهـر کـس بـه زبـانـی، صـفـت حـمـد تـو گـوید
بـلـبـل بـه غـزلخـوانی و قـمری بـه تـرانه
بـیچـاره بـهائی که دلش زار غم تـوسـتهر چند که عاصی است، زخیل خدم توست
امـید وی از عـاطـفـت دم بـه دم تـوسـتتــقـصـیـر خــیـالـی بــه امـیـد کـرم تــوســت
یعـنی که گنه را بـه از این نیسـت بـهانهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.