ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تمثیل در بیان سر پنهانی حق در عین پیدایی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
اگـر خــورشـیـد بــر یـک حــال بــودیشــعــاع او بــه یـک مــنــوال بــودی
ندانسـتـی کـسـی کین پـرتـو اوسـتنبـودی هیچ فـرق از مغـز تـا پـوسـت
جــهـان جــمـلـه فــروغ نـور حــق دانحـق اندر وی ز پـیدایی اسـت پـنهان
چــو نـور حــق نـدارد نـقـل و تــحـویـلنــیــایـد انــدر او تــغــیـیـر و تــبــدیـل
تـو پـنـداری جـهان خـود هسـت قـائمبــه ذات خـویـشـتـن پـیـوسـتـه دائم
کــســی کـو عــقــل دورانـدیـش داردبـسـی سـرگـشـتـگی در پـیش دارد
ز دورانــدیــشــی عــقــل فــضــولــییکـی شـد فـلـسـفـی دیگـر حـلولی
خــرد را نــیــســت تــاب نــور آن رویبــرو از بــهـر او چــشــم دگـر جــوی
دو چـشـم فـلسـفی چـون بـود احـولز وحــدت دیـدن حــق شــد مـعـطـل
ز نــابــیــنــایــی آمــد راه تــشــبــیــهز یک چـشـمی اسـت ادراکات تـنزیه
تـناسخ زان سبـب کفر است و بـاطلکه آن از تنگ چشمی گشت حاصل
چو اکمه بی نصیب از هر کمال استکـسـی کـو را طـریق اعـتـزال اسـت
رمــد دارد دو چـــشــم اهــل ظــاهــرکـه از ظــاهـر نـبــیـنـد جــز مـظـاهـر
کــلــامــی کــو نــدارد ذوق تــوحــیــدبـه تـاریکـی در اسـت از غـیم تـقـلید
در او هرچ آن بـگـفـتـند از کـم و بـیشنـشـانـی داده انـد از دیـده خــویـش
مـنـزه ذاتــش از چــنـد و چـه و چــون«تــعــالـی شــانـه عـمـا یـقـولـون »پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.