ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قاعده در تفکر در انفس

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
بــه اصــل خــویـش یـک ره نـیـک بــنـگـرکــه مــادر را پــدر شــد بــاز و مــادر
جـهان را سر بـه سر در خویش می بـینهر آنچ آمـد بـه آخـر پـیش مـی بـین
در آخـــر گـــشـــت پـــیــدا نـــفـــس آدمطــفـیـل ذات او شــد هـر دو عــالـم
نـــه آخــــر عــــلـــت غـــایـــی در آخــــرهمـی گـردد بـه ذات خـویش ظـاهـر
ظــلــومــی و جـــهــولــی ضـــد نــورنــدولــیـکــن مــظــهـر عــیـن ظــهـورنـد
چـــو پـــشـــت آیــنــه بـــاشـــد مــکــدرنـمـایـد روی شــخــص از روی دیـگـر
شـــعـــاع آفـــتــــاب از چـــارم افـــلـــاکنگـردد مـنـعـکـس جـز بـر سـر خـاک
تــو بــودی عــکــس مــعــبــود مــلــایـکاز آن گـشـتـی تـو مـسـجـود ملـایک
بـــود از هــر تــنــی پــیــش تــو جــانــیوز او در بــسـتـه بــا تـو ریـسـمـانـی
از آن گــشــتـــنــد امــرت را مــســـخـــرکه جـان هر یکی در تـوسـت مضـمر
تـــو مــغــز عـــالــمــی زان در مــیــانــیبــدان خـود را کـه تـو جـان جـهـانـی
تــو را ربــع شـمـالـی گـشـت مـســکـنکـه دل در جـانب چـپ بـاشـد از تـن
جـهـان عـقـل و جـان سـرمـایـه تــوسـتزمـیـن و آسـمـان پــیـرایـه تــوســت
بـبـین آن نیستی کو عین هستی استبـلندی را نگر کو ذات پـسـتـی است
طــبـــیــعــی قــوت تــو ده هــزار اســتارادی بـرتـر از حـصـر و شـمار اسـت
وز آن هــر یــک شـــده مــوقـــوف آلـــاتز اعـــضـــا و جــــوارح وز ربــــاطـــات
پــزشــکــان انـدر آن گـشــتــنـد حــیـرانفــرو مـانـدنـد در تــشــریـح انـســان
نـبــرده هـیـچــکـس ره ســوی ایـن کــاربـه عـجـز خـویش هر یک کرده اقـرار
ز حق با هر یکی حظی و قسمی استمعاد و مبدا هر یک به اسمی است
از آن اســــمـــنـــد مـــوجــــودات قــــائمبــدان اســمـنـد در تــســبــیـح دائم
بــه مـبــدا هـر یـکـی زان مـصـدری شـدبـه وقت بـازگشـتـن چـون دری شـد
از آن در کـــامـــد اول هـــم بــــدر شــــداگـرچـه در مـعـاش از در بــه در شـد
از آن دانـســتــه ای تــو جــمـلـه اســمـاکه هسـتـی صـورت عـکـس مسـما
ظـــــهــــور قــــدرت و عـــــلــــم و ارادتبـه تـوست ای بـنده صاحب سعادت
ســمـیـعــی و بــصــیـری، حــی و گــویـابــقـا داری نـه از خـود لـیـک از آنـجـا
زهـــی اول کــــه عــــیـــن آخــــر آمــــدزهـی بــاطـن کـه عـیـن ظـاهـر آمـد
تــو از خــود روز و شــب انــدر گــمــانـیهمـان بـهتـر کـه خـود را مـی ندانی
چـــو انــجـــام تـــفــکــر شـــد تـــحـــیــردر ایـنـجـا خـتـم شـد بــحـث تــفـکـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.