ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سؤال از شرایط شناخت وحدت و موضوع شناخت عرفانی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
کـه شــد بــر ســر وحــدت واقــف آخــرشــنــاســـای چـــه آمــد عــارف آخـــر
|جواب
کـسـی بــر سـر وحــدت گـشـت واقـفکــه او واقـــف نــشـــد انــدر مــواقـــف
دل عــارف شــنــاســای وجــود اســتوجــود مـطـلـق او را در شـهـود اســت
به جز هست حقیقی هست نشناختاز آن رو هـسـتـی خـود پـاک در بـاخـت
وجـود تـو هـمـه خـار اسـت و خـاشـاکبــرون انــداز از خــود جــمــلــه را پــاک
بـــــرو تــــو خــــانــــه دل را فــــرو روبمـهـیـا کــن مـقــام و جــای مـحــبــوب
چــو تـــو بـــیــرون شــدی او انــدر آیــدبــه تــو بــی تــو جــمـال خــود نـمـایـد
کـس کـو از نـوافــل گـشــت مـحــبــوببــه لـای نـفــی کـرد او خــانـه جــاروب
درون جــان مـحــبــوب او مـکـان یـافــتز «بی یسمع و بی یبصر» نشان یافت
ز هـسـتـی تـا بـود بــاقـی بـر او شـیـننــیــابــد عــلــم عــارف صــورت عــیــن
مـــوانـــع تـــا نــگـــردانــی ز خـــود دوردرون خـــــانــــه دل نـــــایــــدت نـــــور
مـوانـع چـون در این عـالـم چـهار اسـتطـهـارت کـردن از وی هم چـهـار اسـت
نـخـسـتـین پـاکـی از احـداث و انـجـاسدوم از مــعــصــیــت وز شــر وســـواس
سـوم پــاکـی ز اخـلـاق ذمـیـمـه اسـتکه بـا وی آدمی همچـون بـهیمه است
چــهــارم پــاکــی ســر اســت از غــیـرکـه اینجـا مـنتـهی مـی گـرددش سـیر
هـر آن کـو کـرد حــاصــل ایـن طــهـاراتشــود بــی شــک ســزاوار مــنـاجــات
تـــو تـــا خــود را بـــکــلــی در نــبـــازینــمــازت کــی شــود هــرگــز نــمــازی
چــو ذاتــت پــاک گـردد از هـمـه شـیـننــمــازت گــردد آنــگــه قــرة الــعـــیــن
نــمــانــد در مــیــانــه هــیــچ تــمــیـیـزشـود معـروف و عـارف جـملـه یک چـیزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.