ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تمثیل در نمودهای بی بود

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
بــــنـــه آیـــیـــنـــه ای انـــدر بــــرابــــردر او بــنــگــر بــبــیــن آن شــخــص دیــگــر
یکی ره بـاز بـین تـا چـیسـت آن عکسنه این است و نه آن پس کیست آن عکس
چـو مـن هـسـتـم بـه ذات خـود مـعـیننــدانــم تـــا چـــه بـــاشـــد ســـایــه مـــن
عدم بـا هسـتـی آخـر چـون شـود ضـمنــبــاشــد نــور و ظــلــمــت هـر دو بــا هـم
چو ماضی نیست مستقبـل مه و سالچــه بــاشــد غـیـر از آن یـک نـقـطــه حــال
یکی نقطه است وهمی گشتـه ساریتـــــو آن را نــــام کــــرده نــــهــــر جـــــاری
جـز از من اندر این صـحـرا دگر کـیسـتبـگـو بـا مـن کـه تـا صـوت و صـدا چـیـسـت
عـرض فـانـی اسـت جــوهـر زو مـرکـببـــگــو کــی بـــود یــا خـــود کـــو مــرکـــب
ز طول و عرض و از عمق است اجساموجــــودی چــــون پــــدیـــد آمـــد ز اعـــدام
از این جـنس اسـت اصـل جـمله عـالـمچــو دانــســتــی بـــیــار ایــمــان و فــالــزم
جـز از حـق نیست دیگر هستـی الحقهـوالـحــق گــو و گــر خــواهـی انـا الـحــق
نـمـود وهـمـی از هـســتــی جــدا کـننــه ای بـــیــگــانــه خـــود را آشـــنــا کـــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.