ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سؤال در شناخت جزو حقیقی و کل مجازی و کیفیت بزرگتر بودن این جزو از کل خود

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
چـه جـزو است آنکه او از کل فزون استطـریـق جـسـتــن آن جـزو چـون اسـت
|جواب
وجــود آن جــزو دان کـز کـل فـزون اسـتکه موجـود است کل وین بـاژگون است
بــــود مـــوجـــود را کـــثــــرت بــــرونـــیکـــه از وحـــدت نـــدارد جــــز درونـــی
وجــود کــل ز کــثـــرت گــشــت ظــاهــرکــه او در وحــدت جـــزو اســت ســائر
نـــدارد کـــل وجـــودی در حـــقـــیــقـــتکه او چـون عـارضـی شـد بـر حـقیقـت
چـو کـل از روی ظـاهـر هـسـت بــسـیـاربــود از جــزو خــود کـمـتــر بــه مـقــدار
نــه آخــر واجــب آمــد جــزو هــســتـــیکـه هـســتــی کـرد او را زیـردســتــی
وجــــود کــــل کــــثــــیــــر واحــــد آیــــدکــثــیـر از روی کــثــرت مــی نــمــایــد
عرض شد هستیی کان اجتماعی استعرض سوی عدم بالذات ساعی است
بـه هـر جـزوی ز کـل کـان نـیـسـت گـرددکــل انـدر دم ز امـکــان نـیـســت گـردد
جـهان کـل اسـت و در هر طـرفـت العـینعــدم گــردد و لــا یــبــقــی زمــانــیــن
دگـــر بـــاره شـــود پـــیـــدا جـــهـــانـــیبــه هـر لــحــظــه زمـیـن و آســمـانـی
بـه هر لـحـظـه جـوان و کـهنـه پـیر اسـتبـه هر دم اندر او حـشـر و نشیر اسـت
در آن چــیـزی دو ســاعــت مــی نـپــایـددر آن ســاعــت کـه مـی مـیـرد بــزایـد
ولـیـکـن طـامـت الـکـبـری نـه ایـن اسـتکـه ایـن یوم عـمـل وان یوم دین اسـت
از آن تــا ایـن بــسـی فـرق اسـت زنـهـاربــه نـادانـی مــکــن خــود را گــرفــتــار
نـظـر بــگـشــای در تــفـصـیـل و اجــمـالنـگــر در ســاعــت و روز و مـه و ســالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.