ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سؤال از کیفیت جدایی میان قدیم و محدث

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
قـدیـم و مـحــدث از هـم چــون جــدا شــدکـه ایـن عـالـم شــد آن دیـگـر خــدا شـد
|جواب
قـدیم و مـحـدث از هـم خـود جـدا نـیـسـتکه از هسـتـی اسـت بـاقی دائما نیست
هـمـه آن اسـت و ایـن مـانـنـد عـنـقـاسـتجـز ازحـق جـمله اسـم بـی مسـماسـت
عــدم مــوجــود گــردد ایـن مــحــال اســتوجــود از روی هـســتــی لــایـزال اســت
نـــه آن ایـــن گـــردد و نـــه ایــن شـــود آنهــمــه اشــکــال گــردد بـــر تـــو آســـان
جـهـان خـود جـمـلـه امـر اعـتـبــاری اسـتچو آن یک نقطه که اندر دور ساری است
بــــرو یـــک نـــقـــطـــه آتــــش بــــگـــردانکـــه بـــیـــنـــی دایـــره از ســـرعـــت آن
یــکــی گــر در شـــمــار آیــد بـــه نــاچـــارنـــگـــردد واحــــد از اعـــداد بــــســــیـــار
حــدیـث «مــا ســوی الــلــه » را رهـا کــنبــه عــقـل خــویـش ایـن را زان جــدا کـن
چه شک داری در آن کین چون خیال استکـه بـا وحـدت دویـی عـیـن مـحـال اسـت
عــدم مــانــنــد هــســتــی بـــود یــکــتـــاهـمـه کـثــرت ز نـســبــت گـشــت پــیـدا
ظـــهـــور اخـــتــــلـــاف و کـــثـــرت شـــانشـــده پـــیــدا ز بـــوقـــلــمــون امــکـــان
وجـــود هـــر یـــکـــی چـــون بــــود واحـــدبــه وحــدانــیـت حــق گــشــت شــاهــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.