ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»اشارت به زلف

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
حـدیـث زلـف جـانـان بـس دراز اسـتچه می پرسی از او کان جای راز است
مـپـرس از مـن حـدیـث زلـف پـرچـیـنمــجــنــبــانــیــد زنــجــیــر مــجــانــیــن
ز قدش راسـتـی گفتـم سخـن دوشســر زلــفــش مــرا گــفــتــا فــروپــوش
کـژی بــر راسـتـی زو گـشـت غـالـبوز او در پـــیــچـــش آمـــد راه طـــالـــب
همـه دلـها از او گـشـتـه مـسـلـسـلهـمــه جــانــهـا از او بــوده مــقــلــقــل
مـعــلـق صــد هـزاران دل ز هـر ســونــشـــد یــک دل بـــرون از حـــلــقــه او
گـر او زلـفـیـن مـشـکـیـن بـرفـشـانـدبــه عــالــم در یــکــی کــافــر نــمــانــد
وگـر بــگـذاردش پــیـوسـتــه ســاکـننـمــانــد در جــهـان یـک نـفــس مؤمــن
چـو دام فـتــنـه مـی شـد چــنـبــر اوبــه شــوخــی بــاز کــرد از تــن ســر او
اگر بـبـریده شـد زلفش چـه غـم بـودکـه گـر شــب کـم شــد انـدر روز افـزود
چــــو او بــــر کـــاروان عـــقـــل ره زدبــه دسـت خـویـشـتــن بــر وی گـره زد
نــیــابــد زلــف او یــک لــحــظــه آرامگــهــی بــام آورد گــاهـی کــنــد شــام
ز روی و زلف خود صد روز و شب کردبـسـی بــازیـچـه هـای بـوالـعـجـب کـرد
گـــل آدم در آن دم شـــد مـــخـــمـــرکـــه دادش بـــوی آن زلـــف مـــعـــطـــر
دل مــا دارد از زلــفـــش نــشـــانــیکـه خــود ســاکـن نـمـی گـردد زمـانـی
از او هـر لـحـظـه کـار از سـر گـرفـتـمز جــان خــویــشــتــن دل بـــرگــرفــتــم
از آن گــردد دل از زلـفــش مـشــوشکـــه از رویـــش دلـــی دارد بــــر آتـــشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.