ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧٤: حسن چو بی پرده شد دلها به خون غلطان شود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 03:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, صائب تبریزی
حسن چو بی پرده شد دلها به خون غلطان شودخـاک اطـلس پـوش گردد تـیغ چـون عریان شـود
عـشـق عـالـمـسـوز را تـسـلـیـم سـازد مـهـربــانبــر خـلـیـل الـلـه آتـش سـنـبــل و ریـحـان شـود
نــالــه عــشــاق ســازد حــســن را بــیـرحــم تــرآتــش گــل را فــغــان بـــلــبــلــان دامــان شــود
در غــبــار خــط نـهـان گـردیـد آن چــشــم ســیـاهخــانـه ظـالـم بــه انـدک فـرصـتــی ویـران شــود
می گـران گـردیده اسـت از می پـرسـتـیهای مـنتـوبـه از می می کنم چندان که می ارزان شود!
در نـگـیـرد صـحـبـت زاهـد بـه صـوفـی مـشـربــانزشــت در یـک دیـدن از آیـیـنــه رو گــردان شــود
مــی کــنــد نــان بــخــیــل آیـیـنــه دل را ســیــاهوای بـر آن کس که بـر خـوان فـلک مهمان شـود
جـنـگ دارد ظـالـم از بــی آلـتــی بــا خـویـشـتــنخون خود را می خورد گرگی که بی دندان شود
سـیـل بـیـکـارسـت چـون از خـود بـر آرد خـانـه آبنفس چـون طغیان نماید بـدتـر از شـیطـان شـود
مــرگ نـتــوانـد ز کــویـش پــای مـن کــوتــاه کــردخــار در ایـام خـشـکـی حــافـظ بــسـتــان شـود
مـی رسـد فـیض سـبـکـروحـان بـه اطـراف جـهـانمی شود آفاق روشـن، صبـح چـون خـندان شود
عـشـق مـا را بـی نیاز از درد و داغ زخـم سـاخـتمــلـــک ویــران از عـــدالـــت زود آبـــادان شـــود
خـــامــه صـــائب چـــو آغـــاز گــهــرریــزی کـــنــدزنــده رود تــازه ای پــیـدا در اصــفــاهــان شــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.