ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سخن در عشق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
نخـسـتـین روز کاین چـشـم بـلاکشمـرا از عـشــق او در جــان زد آتــش
دل از جــان و جــوانـی بــر گـرفــتــمامــیــد از زنــدگــانــی بــر گــرفــتــم
چـنـان در عـشـق او دیوانـه گـشـتـمکـه در دیـوانـگـی افـسـانـه گـشـتـم
خـرد مـیگـفـت کـی مـدهوش بـیمـارغــمــش را در مـیـان جــان نـگــه دار
اگــر دل مــیــدهــی بـــاری بـــدو دهبــه هـر خــواری کـه آیـد دل فــرو ده
گهی چون شمع می افروز از عشقچـو پـروانه گـهی میسـوز از عـشـق
مـیـنـدیـش ار جــگــر خــونـاب گــیـردکــه چــشــم از آتــش دل آب گــیـرد
خـراب عـشـق شـو کـابـاد گـشـتـیغـلـام عـشـق شـو کـازاد گـشـتــی
حــدیـث عــشــق انــجــامــی نـداردخــرد جــز عــاشــقـی کـامـی نـدارد
مـنـوش از دهـر جـز پـیمـانـه عـشـقمـیـاور یـاد جــز افــســانـه عــشــق
دلـی کـو بــا بــتــی عـشـقـی نـورزدمـخـوانـش دل کـه او چــیـزی نـیـرزد
نــدانــد هــرکــه او شـــوقــی نــداردکـه دل بـی عـاشـقـی کـامـی ندارد
چــرا جــز عـشـق چـیـزی پــرورد دلاگـر ســوزی نـبــاشـد بــفـســرد دل
مــبـــاد آنــدل کــه او ســوزی نــداردهــوای مــجـــلـــس افـــروزی نــدارد
بــرو در عــشــقـبــازی ســر بــرافـرازبـه کـوی عـشـق نـام و نـنـگ در بـاز
کزین بـهتـر خـرد را پـیشه ای نیستوزین به در جهان اندیشه ای نیست
شنیدم پـند و دل در عشـق بـسـتـمچو مدهوشان ز جـام عشق مستـم
بـه دسـت عـشـق دادم ملـک جـانراصــلـای عــشــق در دادم جــهـان را
وگــر در دام عــشــق انـداخــتــم دلشــدم آمــاج مـحــنـت بــاخــتــم دل
از این پـس کـعـبـه من کـوی او بـسمـرا مــحــراب جــان ابــروی او بــسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.