ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پیغام فرستادن عاشق به معشوق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
پس از عمری که دل خونابه میخوردخــرد بــیـرون شـد و دل کـار مـیـکـرد
چـو بـر دل شـد زغـم راه نفس تـنگبه صد افسون و صد دستان و نیرنگ
عــقــابـــی تـــیــز پـــر را رام کــردمبــه ســوی آن صــنـم پــیـغـام کـردم
کـه ای هـم جـان و هم جـانـانـه دلغـمـت سـلـطـان خــلـوت خــانـه دل
جـمالت چـشـم جـان را چـشمه نورز رخــسـار تــو بــادا چــشـم بــد دور
مــنــم آن بــیـدلــی کــز بــیـقــراریکــنــم بـــر درگــهــت فــریــاد و زاری
خــــلــــاف رای تــــو رایـــی نـــدارمبـــغــیــر از کــوی تـــو جــائی نــدارم
دلــــم دائم تــــمــــنــــای تــــو ورزددرونـــم مـــهــر و ســـودای تـــو ورزد
مـرا جــادوی چـشـمـت بــرده از راهزنــخــدان تـــوام افــکــنــده در چـــاه
اسـیـر زلـف مـشـگـیـن تـو گـشـتـمتـرحـم کـن چـو مسـکین تـو گشـتـم
دلـم پـر جـوش و تـن پـرتـاب تـا کـیز حـسـرت دیـده پــر خـونـاب تـا کـی
چـنین مـدهوش و رسـوا چـند گـردمچـو گـردون بـی سـر و پـا چـند گردم
بـر این مجـروح سرگردان بـبـخشایبـر این محزون بی سامان بـبـخشای
چـو زلف خـویش بـی سـامانیم بـینپــریـشــانـی و ســرگــردانـیـم بــیـن
جـز از الطـاف تـو غمخـواریم نیسـتز چـشمت بـهره جـز بـیماریم نیست
زمـــانـــی گــــر ز روی آشــــنـــائیدهـد شــمـع جــمــالــت روشــنـائی
شــوم پــروانــه در پــای تــو مــیــرمبــه پــیـش قــد و بــالــای تــو مـیـرم
مـــرا از آفـــتـــابــــت ذره ای بــــسوز آن بـــاغ ارم گـــل تـــره ای بـــس
نـگـویم یک زمـان پـیـشـت نـشـینـمشـوم خــرســنـد کـز دورت بــبــیـنـم
چــو احـوالـم سـراسـر عـرضـه دارییــکــایـک قــصــه مــن بــرشــمــاری
ز اشـعـار هـمـام این نـظـم دلـسـوزادا کـــن پـــیــش آن مــاه دلـــفـــروز
چـو اینـجـا هسـت این ابـیات در کـارز اســتــادان نـبــاشــد عــاریـت عــار
بــگـو مـیـگـویـد آن بــیـخــواب و آراماز آن سـاعـت کـه نـاگـاه از سـر بــامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.