ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»رفتن قاصد پیش معشوق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
دگـر بـار آن فـسـونگـر مرغ چـالـاکچو پیشش می نهادم روی بر خاک
قـــدم در ره نـــهـــاد از روی یـــاریبــه جـان آورد شـرط جـان سـپــاری
خـــرامــان شــد بـــر آن ســرو آزادبـه شـیـرینـی زبـان چـرب بـگـشـاد
کـــه ای نـــوبـــاوه بـــاغ جـــوانــیدلــم را جــان و جــانــرا زنــدگــانـی
جـمالت چـشم جـان را چشمه نورز رخـسـار تــو بــادا چـشـم بــد دور
بــلــا لـائیـت عــنـبــر خــوی کــردهشـمـیـمـت بــاغ عـنـبــر بـوی کـرده
گــل صــد بــرگ در پــای تــو مـردهصــنـوبــر پــیـش بــالــای تــو مــرده
خـجـل مـشـک تـتــار از تـار مـویـتفـتـاده مـاه و خـور بــر خـاک کـویـت
هـمـیشـه شـاد و دولـتـیار بـاشـیز حـسـن و عـمر بـرخـوردار بـاشـی
مـرا هم جـان تـوئی هم زنـدگـانـیمکـن زین بـیش بـا من سـر گـرانی
نـصـیحـت گـوشـدار از دایه خـویشغـنیمـت دان غـنیمت مـایه خـویش
جــوانــی از جــوانـی بــهـره بــردارز دور شـــادمــانــی بـــهــره بـــردار
جــوانـان را طـریـق عـشـق ســازدشنیدستـی که پـیری عشق بـازد؟
جوانی کو نگشت از عاشقی شادیـقـیـن دان کـو جـوانـی داد بـر بــاد
بـه دلـداری دل مـردم بـه دسـت آرکــســی را تــا تــوانــی دل مــیـازار
مــرنــجــان آن غــریــب نــاتـــوان راکـسـی دشـمـن نـدارد دوسـتـان را
خـردمـنـدان کـه در نظـم سـفـتـنـدنگه کن این سخـن چـون نغز گفتـند
« چـو نـیل خـویش را یابـی خـریداراگـر در نـیـل بــاشـی بـاز کـن بـار »پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.