ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حدیث گفتن قاصد با معشوق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
بـــهـــر عـــذری کـــه مـــیآورد در کـــارجـوابــی مـیـنـهـادش تــازه در بــار
چـو بـسیاری از این معنی بـر او خـواندبـت شـکـر لب از پـاسـخ فـرو ماند
بــحــیـلـت مـرغ در شـسـت آمـد آخــررمــیـده بــاز در دســت آمــد آخــر
بــت ســوســن مـزاج از بــد لــگــامـیبـه آئینـی کـه مـیـگـویـد نـظـامـی
« بــچـشـمـی نـاز بـی انـدازه مـیـکـردبـدیگر چـشـم عهدی تـازه میکرد»
« عتابش گرچه میزد شیشه بر سنگعـقیقش نرخ می بـرید در جـنگ »
دگــر بـــار آن فــســون پــرداز اســتــادبـر او افـسـونـی از نـو کـرد بـنـیـاد
جــوابـــش داد کــای ســرو ســرافــرازمـکـن زین بـیشـتـر بـر بـیدلـان نـاز
اســـیـــری کـــو تــــمـــنـــای تـــو داردسـرش پـیوسـتـه سودای تـو دارد
چـنـین تـا چـنـد کـوشـی در هـلـاکـشبـــتــرس آخــر ز آه ســوزنــاکــش
بــس ایـن بــیـچـاره را در درد کـشـتــنچـراغـش را بــبــاد سـرد کـشـتـن
بــهــل تــا از لــبــت کــامــی بــگــیــردبــود کـایـن دردش آرامـی بــگـیـرد
مـن آن پــیـر کـهـنـســالـم کـه در کــارجــوانـان از مــن آمــوزنـد هـنـجــار
طــبـــیــب رنــج رنــجــوران عــشــقــمدوای درد بــی درمــان عــشــقــم
کــــنـــم دلــــدادگــــان را دلــــنـــوازیکـنـم بــیـچـارگـان را چـاره سـازی
عـــلـــاج عـــاشــــق دیـــوانـــه دانـــمهزار افـسـون از این افـسـانه دانم
ز مـن بــشـنـو غـنـیـمـت دان جــوانـیدوبــاره نـیـســت کـس را زنـدگـی
دگـر بــر عــاشــقـان خــویـش خــواریمـکـن گـر طــاقـت خــواری نـداری
بــدیـن دلـسـوخـتــه آتــش چــه ریـزیرها کـن بـعـد از این تـندی و تـیزی
کــز ایـن آتــش بــجــز دودی نــبــیـنـیپـشـیمان گـردی و سـردی نبـینی
بـــهـــاری زحـــمـــت خـــاری نـــیـــرزدهــمـــه دنــیــا بـــه آزاری نــیــرزد
کــســی بــا مــهـربــانـان کــیـن نـورزدخـصـومـت کـس بـدیـن آئین نـورزد
بـدین سـرگشـتـگی مسـکـین جـوانیغــریـبــی دردمــنــدی نــاتــوانــی
دل انـدر مـهـر و سـودای تــو بــسـتــهشده از مهر و سودای تـو خـستـه
روا چـــون داریــش مـــهــجـــور کـــردنبــخــواری زاســتــانـش دور کـردن
گــرفــتــم کــز تــو کــامـی بــرنـگــیـردچـرا بــایـد کـه در هـجـرت بـمـیـرد
نـمـیـگـویـم کـه در پــیـشـت نـشـیـنـدبــهـل تــا یـکـدم از دورت بــبــیـنـد
چـه رسـمسـت این جـفـا بـا یار کـردندل یــاران ز خـــود بـــیــزار کـــردن
زمـانـی بــا غــریـبــی هـمـزبــان شــودمـی بـا مـهـربـانـی مـهربـان شـو
بـــدیــن آتـــش دل او گــرم مــیــکـــرددمـش مـیـداد و آهـن نـرم مـیکـرد
مـیـانـشـان مـدتــی ایـن مـاجــرا رفـتز هر جانب بسی چون و چرا رفتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.