ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پاسخ معشوق قاصد را بار دیگر

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
چـو بـا همراز خود همداستـان شدزبــان بـگـشـاد و بــا او هـمـزبـان شـد
بـه صـد آزرم گـفـت ای مـهربـان یاربــرو آن خــسـتــه دلـرا دل بــدسـت آر
که عـشـقی تـازه می افـروزدم دلبــر آن بــیــچــارگــی مــیـســوزدم دل
از آن آتـش که او را در چـراغ اسـتمـرا هـم بـیشـتـر ز آن در دمـاغ اسـت
گـر او را در ربـود از عـشـق سـیلیمرا هم سـوی آن سـیل اسـت میلـی
ور او را از غم ما خستـگی هاستمرا هم سـوی او دلبـسـتـگی هاسـت
دلم گر راست میخواهی بر اوستکه باشد کو نخواهد دوست را دوست
اگــر گــه گــاه نـازی مــی نـمــودمعــــیــــارش در وفــــا مــــی آزمــــودم
کـنـون بـاز آمـدم زان سـرکـشـیـدنبــروی دوســتــان خــنـجــر کـشــیـدن
ز جـور و بــیـوفـائی سـیـر گـشـتـمگــذشــت آن وز ســر آن درگـذشــتــم
اگــر در راه مــا خــاری رســیــدشز مــا بـــر خـــاطـــر آزاری رســـیــدش
بــه هــر آزردنــی جــانــی بــیـابــدبــه هـر خــاری گـلـسـتــانـی بــیـابــد
ز لطـف من بـخـواهش عذر بـسـیاربآزرمــش بــگــو کــای مــهــربـــان یــار
تـرا گـر دل بـه مـهـرم دردنـاکـسـتمـرا نـیـز از غــمـت بــیـم هـلـاکـســت
نـمـیـپــردازم از شـوقـت بــه کـارینــدارم در جــهــان غــیــر از تـــو یــاری
بـه پـایان آمـد آن غـمـهـا کـه دیدیبـه گنجـی کـان طـلب کـردی رسـیدی
حــدیـث وصــل مــا فــردا مــیـنـدازشــبــســتــان را ز نـامــحــرم بــپــرداز
همی بـنشین و ما را منتـظر بـاشمـهل کـان راز گـردد پـیش کـس فـاش
ز بــهـر نـام خـود کـوشـیـده بـهـتـرز هـرکـس راز خـود پــوشـیـده بــهـتــر
نخفت آن شب ز بـس تـدبـیر کردنبـــر او از هـــر دری تـــقـــریـــر کـــردن
حــکـایـت از مـن دیـوانـه مـیـگـفـتهمه شـب بـا من این افسـانه میگفتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.