ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آگاه شدن عاشق از حال معشوق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
چو این ناخوش خبـر در گوشم آمدبــه صـد زاری دل انـدر جـوشـم آمـد
جـهان آن عیش شـیرینم بـشـوریدمــرا زان مــاه مــهــر افــروز بــبــریـد
ز درد دوریــش دیـوانــه گــشــتــمز هوش و خواب و خور بیگانه گشتم
چـو بـر جـانم فـراقش تـاخـتـن کردمــرا شــوریـده هــر انــجــمــن کــرد
دلــم را نــوبــت شــادی ســرآمــدغــمــش نــوبــت زنــان از در درآمــد
فـراقـش نـاگـهـانـم مـبــتـلـی کـردغـمـش پــیـراهـن صـبــرم قـبــا کـرد
تــم در غـصـه هـجــران بــفـرسـوددلـم خـون گـشـت و از دیده بـپـالـود
پــدر کــز مـن روانـش بــاد پــر نـورمــرا پــیـرانـه پــنـدی داد مــشــهـور
کــه در دل آتــش ســودا مـیـفــروزز حــســن دلــفــروزان دیـده بــر دوز
مــکــن بــا دلــبــران پــیـونـد یـاریمـکـن بــا جــان خــود زنـهـارخــواری
من نادان چـو پـندش داشتـم خواراز آن گـشـتـم بـدین خـواری گـرفـتـار
ز جـــور دور گــردان چـــنــد نــالــمچـنـیـن تـا کـی بـود آشـفـتـه حـالـم
مـسـلـمـانـان مـلـامـت کـم کـنیدمخــدا را چــاره ای هـمــدم کــنــیـدم
نـه درد دل تــوانـم گـفـت بــا کـسنـه راه از پـیـش مـیـدانـم نـه از پـس
نــــدارم طــــاقــــت دوری نــــدارمنـــدارم بـــرگ مـــهــجـــوری نـــدارم
تـنی دارم ز دل در خـون نشسـتـهز مـوج اشـگ در جـیحـون نشـسـتـه
دلـی دارم در او غـم تـوی در تـویروان خـونـابــه از وی جـوی در جـوی
روانــی نــاوک غــم درنــشـــانــدهوجــودی در عــدم راهـی نــمــانــده
غم از این خسته تنها چه خواهیز مـن دلـداده شـیـدا چــه خــواهـی
دلـم سـیـر آمـد از جـان و جـوانـیخـــدایـــا چـــاره کـــارم تــــو دانـــی
چـو بـاد آید مرا زان عـیش شـیرینفـرو بــارد ز چــشـمـم عـقـد پــرویـن
چــنـان از شــوق او افـغــان بــرآرمکـــه دود از گــنــبـــد گــردان بـــرآرم
گهی از دست دل در خـون نشینمگـهـی از دیده در جـیـحـون نـشـینـم
گـهـی بــر حــال زار خـود بــگـریـمگــهــی بـــر روزگــار خــود بــگــریــم
گـهـی از سـوز جـان افـغـان بــرآرمنـــفـــیــر از درد بـــیــدرمـــان بـــرآرم
بـه زاری جـوی خـون از دیـده رانـمبـوصف الحـال خـود این شـعر خـوانمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.