ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت گفتن مرتضی اسرار خویش را با چاه و پر خون شدن چاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
مـصـطـفـا جــایـی فـرود آمـد بــه راهگــفــت آب آرنــد لــشــگــر را ز چـــاه
رفــت مــردی بـــازآمــد پــر شــتــابگفـت پـر خـونسـت چـاه و نیسـت آب
گـفــت پــنـداری ز درد کــار خــویـشمرتـضـی در چـاه گفت اسـرار خـویش
چـاه چـون بـشـنـید آن تـابـش نـبـودلـاجـرم چـون تــو شـدی آبــش نـبــود
آنـک در جـانـش چـنـیـن شـوری بـوددر دلــش کــی کــیــنــه مــوری بـــود
در تـعـصـب مـی زند جـان تـو جـوشمـرتـضـا را جـان چـنین نـبـود خـمـوش
مـرتـضـا را می مکـن بـر خـود قـیاسزانک در حق غرق بود آن حق شناس
هم چـنان مـسـتـغـرق کـار اسـت اووز خـــیــالـــات تـــو بـــی زارســـت او
گـر چـو تـو پـر کـینه بـودی مـرتـضـیجـنگ جـسـتـی پـیش خـیل مصطفی
او ز تــو مــردانــه تــر آمــد بـــســیپـس چـرا جـنـگـی نـکـرد او بـاکـسـی
گر بـه ناحـق بـود صـدیق ای عـجـباو چـو بـر حـق بـود حـق کـردی طـلب
پــیـش حــیـدر خـیـل ام الـمؤمـنـیـنچـون نه بـر منوال دین جـسـتـند کـین
لاجـرم چون دید چندان جـنگ و شوردفــع کــرد آن قــوم را حــیــدر بــه زور
وانـک بــا دخـتــر تــوانـد جــنـگ کـرددانـــد او ســـوی پـــدر آهــنــگ کـــرد
ای پـسـر تـو بـی نـشـانی از عـلـیعــیــن و یــا و لــام دانــی از عـــلــی
تـو ز عشق جـان خـویشی بـی قرارواو نشـسـتـه تـا کـنـد صـد جـان نـثـار
از صحـابـه گر شدی کشـتـه کسـیحــیــدر کــرار غــم خــوردی بـــســی
تـا چـرا من هم نگشـتـم کشـتـه نیزخـوار شـد بـر چـشـم مـن جـان عـزیز
خواجه گفتی چه فتادست ای علیآن تــو یـخــنـی نـهـادسـت ای عـلـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.