ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت درویشی که عاشق دختر پادشاه شد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
شـهریاری دخـتـری چـون مـاه داشـتعـالـمـی پــر عـاشــق و گـمـراه داشــت
فــتــنــه را بــیـداریـی پــیـوســت بــودزانـک چـشـم نـیم خـوابـش مـسـت بـود
عارض از کافور و زلف از مشک داشتلعل سـیراب از لبـش لب خـشک داشت
گــر جــمــالــش ذره ای پــیـدا شــدیعــقــل از لــایــعــقــلــی رســـوا شــدی
گـر شـکـر طـعـم لـبــش بـشـنـاخـتـیاز خــجــل بــفــســردی و بــگــداخــتــی
از قـضـا مـی رفـت درویـشــی اســیـرچــشــم افــتــادش بــر آن مــاه مــنــیــر
گـرده ای در دسـت داشـت آن بـی نوانــــان آوان مــــانـــده بــــد بــــر نــــانـــوا
چــشـم او چــون بــر رخ آن مـه فـتــادگــرده از دســتــش شــد و در ره فــتـــاد
دخـتـر از پـیشش چـو آتـش بـرگذشتخوش درو خندید خوش خوش بـرگذشت
آن گــدا پــس خــنــده او چــون بــدیـدخــویـش را بــر خــاک غـرق خـون بــدیـد
نـیـم نـان داشـت آن گـدا و نـیـم جـانزان دو نــیـمــه پــاک شــد در یـک زمــان
نــه قــرارش بـــود شــب نــه روز هــمدم نــــزد از گــــریــــه و از ســــوز هــــم
یــاد کـــردی خـــنـــده آن شـــهــریــارگـــریـــه افـــتـــادی بـــرو چـــون ابـــر زار
هفـت سـال القصـه بـس آشـفتـه بـودبــا ســگـان کـوی دخــتــر خــفــتــه بــود
خـــادمــان دخــتـــر و خــدمــت گــرانجـملـه گـشـتـند ای عـجـب واقـف بـر آن
عـزم کـردنـد آن جـفـا کـاران بـه جـمـعتــا بــبــرنـد آن گــدا را ســر چــو شــمـع
در نـهان دخـتـر گـدا را خـوانـد و گـفـتچـون تـویی را چـون منی کی بـود جـفت
قـــصـــد تـــو دارنــد، بـــگــریــز و بـــروبـــر درم مــنــشــیــن، بـــرخــیــز و بـــرو
آن گـدا گـفـتــا کـه مـن آن روز دســتشسته ام از جان که گشتم از تو مست
صـد هـزاران جـان چـون مـن بــی قـراربـــاد بـــر روی تـــو هــر ســاعــت نــثــار
چـون مـرا خـواهـنـد کـشـتـن نـاصـوابیـک سؤالــم را بــه لــطــفــی ده جــواب
چــون مـرا ســر مـی بــریـدی رایـگـانازچــه خــنــدیــدی تــو در مــن آن زمــان
گـفـت چـون مـی دیدمـت ای بـی هنربــر تــو مـی خـنـدیـدم آن ای بــی خـبــر
بــر سـر و روی تــو خـنـدیـدن رواسـتلـیـک در روی تــو خــنـدیـدن خــطـاسـت
این بـگفـت و رفت از پـیشـش چـو دودهـرچــه بــود اصـلـا هـمـه آن هـیـچ بــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.