ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت طاووس

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
بـــعـــد از آن طـــاوس آمـــد زرنـــگـــارنقـش پـرش صـد چـه بـل که صـد هزار
چـون عـروسـی جـلوه کردن سـاز کردهــــر پـــــر او جــــلــــوه آغــــاز کــــرد
گـفـت تـا نقـاش غـیبـم نقـش بـسـتچـینیان را شـد قـلـم انـگـشـت دسـت
گـرچـه مـن جـبــریـل مـرغـانـم ولـیـکرفـت بــر مـن از قـضــا کـاری نـه نـیـک
یار شـد بـا مـن بـه یک جـا مـار زشـتتـا بـی فـتـادم بــه خـواری از بـهـشـت
چـون بــدل کـردنـد خـلـوت جــای مـنتــخـت بــنـد پــای مـن شـد پــای مـن
عــزم آن دارم کــزیــن تـــاریــک جــایرهـبــری بــاشـد بـه خـلـدم رهـنـمـای
من نه آن مردم کـه در سـلطـان رسـمبــس بــود ایــنــم کــه در دروان رســم
کــی بـــود ســیــمــرغ را پــروای مــنبــس بــود فـردوس عــالـی جــای مـن
مــن نــدارم در جـــهــان کـــاری دگـــرتــا بـــهــشــتــم ره دهــد بـــاری دگــر
***
هدهدش گفت ای ز خود گم کرده راههـرکـه خــواهـد خــانـه ای از پــادشـاه
گـوی نـزدیـکـی او ایـن زان بــه اسـتخـانه ای از حـضرت سـلطان بـه اسـت
خــانـه نـفـس اسـت خـلـد پــر هـوسخـانه دل مـقـصـد صـدق اسـت و بـس
حـضـرت حـق هـسـت دریـای عـظـیـمقــطــره خــردســت جــنـات الــنـعــیـم
قــطــره بــاشــد هــرکــه را دریــا بــودهـــرچ جـــز دریـــا بــــود ســـودا بــــود
چـون بــه دریـا مـی تـوانـی راه یـافـتسـوی یک شـب نم چـرا بـاید شتـافت
هـرک دانـد گـفــت بــا خــورشــیـد رازکـــی تـــوانــد مــانــد از یــک ذره بـــاز
هـرک کـل شـد جـزو را بــا او چـه کـاروانک جـان شـد عـضـو را بـا او چـه کـار
گر تـو هسـتـی مرد کـلی، کـل بـبـینکل طلب، کل باش، کل شو ،کل گزینپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.