ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت سلیمان ونگین انگشتری او

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
هــیــچ گــوهــر رانــبـــود آن ســروریکـان سـلیمان داشـت در انگشـتـری
زان نـگـینـش بـود چـنـدان نـام و بـانگو آن نگین خود بود سنگی نیم دانگ
چـون سـلـیمـان کـرد آن گـوهر نـگـینزیر حـکـمـش شـد هـمـه روی زمـین
چـون سلیمان ملک خود چـندان بـدیدجــمــلــه آفــاق در فــرمــان بـــدیــد
گرچـه شـادروان چـل فرسـنگ داشتهم بـنـا بـر نیم دانگ سـنگ داشـت
گفـت چـون این مملکت وین کـار و بـارزین قـدر سـنـگ اسـت دایم پـای دار
مـن نـمـی خـواهـم کـه در دنـیا و دینبـازمـاند کـس بـه ملـکـی هم چـنین
پــادشـاهـا مـن بــه چـشـم اعـتــبــارآفـــت ایــن مــلــک دیــدم آشـــکــار
هسـت آن در جـنب عـقبـی مخـتـصـربــعـد ازیـن کـس را مـده هـرگـز دگـر
مــن نـدارم بــا ســپــاه و مــلــک کــارمـی کـنـم زنـبــیـل بــافـی اخــتــیـار
گـرچـه زان گـوهر سـلیمان شـاه شـدآن گــهـر بــودش کــه بــنـد راه شــد
زان بــه پـانـصـد سـال بــعـد از انـبــیـابـــا بــهــشــت عــدن گــردد آشــنــا
آن گـهـر چـون بـا سـلـیـمـان این کـنـدکی چـو تـو سرگشتـه را تـمکین کند
چون گهر سنگیست چندین کان مکنجــز بــرای روی جــانـان جــان مـکـن
دل ز گـوهـر بــرکـن ای گـوهـر طــلـبجــوهــری را بــاش دایــم در طــلــبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.