ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت بوتیمار

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
پــس درآمــد زود بـــوتــیــمــار پــیــشگفت ای مرغـان من و تـیمار خـویش
بـر لـب دریـاسـت خـوشـتـر جـای مـننـشــنـود هـرگــز کــســی آوای مـن
از کــــم آزاری مـــن هـــرگــــز دمـــیکــس نــیــازارد ز مــن در عــالــمــی
بـــر لــب دریــا نــشـــیــنــم دردمــنــددایـمــا انـدوهـگــیـن و مــســتــمـنـد
ز آرزوی آب دل پـــــر خــــون کــــنــــمچـون دریغ آید، نـجـوشـم چـون کـنـم
چـون نـیـم مـن اهـل دریـا، ای عـجـببــر لـب دریـا بـه مـیـرم خـشـک لـب
گـرچـه دریا مـی زند صـد گـونه جـوشمـن نـیارم کـرد از و یک قـطـره نـوش
گـر ز دریـا کــم شــود یـک قــطــره آبز آتــش غــیـرت دلــم گــردد کــبــاب
چـون مـنـی را عـشـق دریـا بــس بـوددر سـرم این شـیوه سـودا بـس بـود
جــز غــم دریـا نــخــواهــم ایـن زمــانتــاب ســیـمـرغــم نـبــاشــد الـامـان
آنــک او را قـــطـــره آبـــســـت اصـــلکـی تـوانـد یـافـت از سـیـمـرغ وصـل
هـدهـدش گـفـت ای ز دریـا بـی خـبـرهـســت دریـا پــر نـهـنــگ و جــانــور
گــاه تــلـخــســت آب او را گــاه شــورگـــــاه آرامــــســـــت او را گــــاه زور
مـنـقـلـب چـیـزسـت و نـاپـایـنـده هـمگــه شــونــده گــاه بــازآیــنــده هــم
بـس بـزرگان را که کشـتـی کـرد خـردبــس کـه در گـرداب او افــتــاد و مـرد
هــــرک چـــــون غـــــواص ره دارد درواز غــــم جــــان دم نـــگــــه دارد درو
ور زنــد در قـــعـــر دریــا دم کـــســـیمرده از بـن بـا سرافتـد چـون خسی
از چـنـیـن کـس کـو وفـاداری نـداشـتهـیـچ کـس اومـیـد دلـداری نـداشـت
گــر تـــو از دریــا نــیــایــی بـــا کــنــارغـــرقــه گــردانــد تـــرا پـــایــان کــار
می زند او خود ز شوق دوست جوشگاه در موج است و گاهی در خروش
او چــو خــود را مــی نـیـابــد کــام دلتــــو نــــیـــابــــی هــــم از و آرام دل
هـســت دریـا چــشـمـه ای ز کـوی اوتــو چــرا قــانــع شــدی بــی روی اوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.