ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»جواب هدهد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
هـدهـد رهـبــر چـنـیـن گـفـت آن زمـانکانک عاشق شد نه اندیشد ز جـان
چـون بــتــرک جـان بــگـویـد عـاشـقـیخـواه زاهد بـاش خـواهی فـاسـقی
چــون دل تــو دشـمـن جــان آمـدسـتجـان بـرافشان ره بـه پـایان آمدست
ســد ره جــانـســت، جــان ایـثــار کــنپــس بــرافــکــن دیـده و دیـدار کــن
گـــر تـــرا گـــویــنــد از ایــمـــان بـــرآیور خــطـاب آیـد تــرا کـز جــان بــرآی
تـو کـه بـاشـی ، این و آن را بـرفـشـانتـرک ایمان گـیر و جـان را بـرفـشـان
مـنکـری گـوید کـه این بـس منکـرسـتعشـق گو از کفر و ایمان بـرتـرسـت
عـشـق را بـا کـفـر و بـا ایمـان چـه کـارعاشقان را لحظه ای با جان چه کار
عـاشـق آتــش بــر هـمـه خــرمـن زنـداره بــر فــرقــش نـهـنــد او تــن زنـد
درد و خـــون دل بـــبـــایــد عــشـــق راقـصـه مـشـکـل بــبــایـد عـشــق را
ســاقــیــا خــون جـــگــر در جـــام کــنگــــر نـــداری درد از مــــا وام کــــن
عــشــق را دردی بــبــایـد پــرده ســوزگـاه جــان را پــرده در گـه پــرده دوز
ذره عـــشـــق از هـــمـــه آفـــاق بــــهذره درد از هـــمـــه عـــشـــاق بـــه
عــشــق مــغــز کــایــنــات آمــد مــداملـیک نبـود عـشـق بـی دردی تـمـام
قدسیان را عشق هست و درد نیستدرد را جــز آدمـی درخــورد نـیـسـت
هرکـه را در عـشـق مـحـکـم شـد قـدمدر گـذشـت از کـفـر و از اسـلام هم
عـشــق ســوی فـقـر در بــگـشــایـدتفــقــر ســوی کــفــر ره بــنـمـایـدت
چـون تـرا ایـن کـفـر وین ایـمـان نـمـانـداین تـن تـو گم شد و این جان نماند
بــعــد از آن مــردی شــوی ایـن کــار رامــرد بــایــد ایـن چــنــیـن اســرار را
پــای درنـه هـمـچــو مـردان و مــتــرسدرگـذار از کـفــر و ایـمـان و مـتــرس
چـنـد تـرسـی، دسـت از طـفـلـی بـداربـازشـو چـون شـیرمـردان پـیش کـار
گــر تــرا صــد عــقــبــه نـاگــاه اوفــتــدبــاک نـبــود چــون دریـن راه اوفـتــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.