ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت شیخ نوقانی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
شــیـخ نـوقــانـی بــنـیـشــابــور شــدرنـــج راه آمـــد بـــرو رنـــجـــور شـــد
هــفـــتـــه ای بـــاژنــده در گـــوشـــهگـرسـنـه افـتـاده بــد بـی تـوشـه ای
چـون بـرآمد هفـتـه ای گـفـت ای الـهگـــرده نــان مــرا کـــن ســـر بـــه راه
هاتـفی گفـتـش بـرو این لحـظـه پـاکجــمــلــه مــیـدان نـیـشــابــور خــاک
چون بـرو بـی خاک میدان سر بـه سرنـیم جـو زر یـابـی، نـان خـر تـو بـخـور
گـفـت اگـر جــاروب و غــربــالـم بــدیوجــه نـانـی را چــه اشــکـالـم بــدی
چــون نــدارم هــیــچ آبــی بـــرجــگــربــی جــگـر نـانـیـم ده خــونـم مـخـور
هـاتــفـی گـفــتــا کـه آســان بــایـدتخــاک روبــی کــن اگــر نــان بــایـدت
پــیــر رفــت و کــرد زاریــهــا بـــســیتـا سـتـد جـاروب و غـربـال از کـسـی
خاک می رفت و پـیاپـی می شتـافتآخــریــن غــربـــال، آن زر بــاز یــافــت
شـادمـان شـد نـفـس او کـان زر بـدیدرفــت ســـوی نــانــوا و نــان خـــریــد
تـــا کـــه مـــرد نــانــوا نــانــش بـــدادشـد همـی جـاروب و غـربـالـش بـیاد
آتـــشــی افــتـــاد انــدر جـــان پـــیــردر تــگ اســتــاد و بــرآمــد زو نـفــیـر
گفت چون من نیست سرگردان کنونزر نــدارم چــون دهــم تــاوان کــنــون
عـاقـبــت مـی رفـت چـون دیـوانـه ایخــویــش را افــکــنــد در ویــرانــه ای
چــون در آن ویـرانـه شـد خــوار و دژمدیــد بــا جــاروب خــود غــربــال هــم
شـادمان شد پـیر و پـس گفت ای الهاین چـراکـردی جـهـان بـر مـن سـیـاه
زهـر کـردی نـان خـوش بــر جــان مـنگــو بــرو جــان بــازگـیـر ایـن نـان مـن
هاتـفـش گفـتـا کـه ای ناخـوش منشخوش نه آید هیچ نان بی نان خورش
چــون نــهـادی نــان تــنــهـا در کــنــاردرفــزودم نــان خــورش، مــنـت بــدارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.