ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»احوال مالک دینار

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
مــالــک دیــنــار را گــفـــت آن عـــزیــزمن ندانم حـال خـود، چـونی تـو نیز
گـفـت بــرخـوان خــدا نـان مـی خـورمپـس همه فرمان شـیطان می بـرم
دیـوت از ره بـرد و لـاحـولـیـت نـیـسـتاز مسـلـمانی بـجـز قـولیت نیسـت
در غــــم دنـــیـــا گـــرفــــتــــارآمـــدیخــاک بــر فـرقـت کـه مـردار آمـدی
گـر تــرا گـفــتــم کــه کــن دنـیـا نـثــاراین زمان می گـویمت محـکـم بـدار
چون بدو دادی تو هر دولت که هستکـی تـوانی دادن آسـانش ز دسـت
ای ز غـــفـــلـــت غـــرقـــه دریـــای آزمی ندانی کز چه می مانی تـو بـاز
هــر دو عــالــم در لــبـــاس تــعــزیــتاشـک می بـارند و تـو در مـعـصـیت
حـــب دنــیــا ذوق ایــمــانــت بـــبـــردآرزو و آز تــــو جــــانــــت بـــــبــــرد
چــیـســت دنــیـا آشــیـان حــرص و آزمــانـده از فــرعــون وز نـمــرود بــاز
گـاه قــارون کــرده قــی بــگـذاشــتــهگـاه شـدادش بــه شـدت داشـتــه
حــق تــعــالـی کــرده لـاشــی نـام اوتـــو بـــه جــان آویــخــتــه در دام او
رنــج ایــن دنــیــای دون تـــا کــی تــرالــاشــه نـابــوده زیـن لـاشــی تــرا
تـو بـمانده روز و شب حـیران و مستتا دهد یک ذره زین لاشی ء دست
هــرک در یـک ذره لــاشــی گــم بــودکـی بـود مـمـکـن کـه او مـردم بـود
هـرک رابــگـسـسـت در لـاشـی ء دماو بــود صــد بــاره از لــاشــی کــم
کـار دنـیـا چـیسـت، بـی کـاری هـمـهچـیسـت بـی کاری ،گرفتـاری همه
هــســـت دنــیــا آتـــش افــروخـــتـــههر زمان خـلـقـی دگـر را سـوخـتـه
چـون شـود ایـن آتــش سـوزنـده تــیـزشــیـرمـردی گــر ازو گــیـری گــریـز
همچـو شیران چـشم ازین آتـش بـدوزورنه چـون پـروانه زین آتـش بـسـوز
هرک چـون پـروانه شـد آتـش پـرسـتسوخـتـن را شاید آن مغرور مسـت
ایـن هـمـه آتـش تـرا در پـیـش و پــسنیسـت ممکن گر نسوزی هر نفس
درنــگــر تـــا هــســت جـــای آن تـــراکـین چـنین آتـش نسـوزد جـان تـراپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.