ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت نومریدی که زر از شیخ خود پنهان می داشت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
نـو مــریـدی داشــت انــدک مــایـه زرکــرد زر پـــنــهــان ز شــیــخ خـــود مــگــر
شیخ می دانست، چیزی می نگفتهـمـچــنـان مـی داشــت او زر در نـهـفـت
آن مــــریــــد راه و پــــیـــر راهــــبــــرهــر دو مــی رفــتــنــد بــا هـم در ســفــر
وادیـیـشـان پــیـش آمـد بــس سـیـاهواشــــــکـــــارا شــــــد در آن وادی دو راه
مـرد مـی پــرســیـد زانـکــش بــود زرمــــرد را رســـــوا کـــــنــــد بـــــس زود زر
شـیـخ راگـفـتـا چـو شـد پــیـدا دو راهدر کـــدامــیــن ره رویــم ایــن جـــایــگـــاه
گفت معلومت بـیفکن کان خـطاسـتپس به هر راهی که خواهی شد رواست
گـر کـسـی را جـفـت گـیـرد سـیـم اودیـــو بــــگـــریـــزد بـــه تـــگ از بـــیـــم او
در حـــســـاب یــک جـــو از زر حـــراممــوی بـــشـــکــافــد بـــه طـــراری مــدام
بــاز در دیـن چــون خــر لــنــگ آیـد اودســت زیـر ســنــگ بــی ســنــگ آیــد او
چـون بـه طراری رسـد، سـلطـان بـودچــون بـــدیــن داری رســد، حــیــران بــود
هــرک را زر راه زد، گــم ره بـــمــانــدپـــای بـــســتـــه در درون چـــه بـــمــانــد
یوسـفـی، پـرهـیـز کـن زین چـاه ژرفدم مــزن کــیــن چـــاه دم دارد شـــگــرفپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.