ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نکته ای که شیخ بصره از رابعه پرسید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
رفــت شــیــخ بــصــره پــیــش رابــعــهگفت ای در عـشـق صـاحـب واقعه
نـکــتــه کـز هـیـچ کـس نـشــنـیـده ایبـر کـسـی نه خـواندی نه دیده ای
آن تـرا از خـویـشـتـن روشـن شـدسـتآن بـگو کز شوق جان من شدست
رابــعــه گـفـتــش کـه ای شــیـخ زمـانچـنـد پـاره رشـتـه بـودم ریـسـمـان
بــردم و بــفـروخــتــم خـوش شـد دلـمدو درســت ســیـم آمـد حــاصــلـم
هر دو نگـرفـتـم بـه یک دسـت آن زمـاناین درین دسـتـم گـرفـتـم آن در آن
زانک ترسیدم که چون شد سیم جفتراه زن گــردد فــرو نـتــوان گــرفــت
مــرد دنــیـا جــان و دل در خــون نــهــدصــد هـزاران دام دیـگــر گـون نـهـد
تـــا بـــه دســت آرد جــوی زر از حــرامچـون بـدسـت آرد بـمیرد والسـلـام
وارث او را بــــــــود آن زر حـــــــلـــــــالاو بـــمـــانـــد در غـــم و زور وبـــال
ای بــه زر ســیــمــرغ را بـــفــروخــتــهدل ز عشق زر چـو شمع افروخـتـه
چــون دریـن ره مـی نـگـنـجــد مـوی درنیسـت کـس را گـنج گنج و روی زر
گـر قـدم در ره نـهـی ای هـم چــو مـوراز ســر مـویـی بــگـیـرنـدت بــه زور
چـون سـر مـویی مـحـابـا روی نـیـسـتهیچ کس را زهره این کوی نیستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.