ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت عنکبوت و خانه او

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
دیــده آن عـــنــکـــبـــوت بـــی قـــراردر خـــیــالــی مــی گـــذارد روزگـــار
پــیــش گــیــرد وهــم دورانــدیــش راخـانه ای سازد بـه کنجـی خـویش را
بــوالـعـجـب دامـی بــسـازد از هـوستـا مـگـر در دامـش افـتـد یک مـگـس
چـون مگس افتـد بـه دامش سرنگونبـرمکد از عـرق آن سـرگشـتـه خـون
بـعـد از آن خـشـکـش کند بـر جـایگاهقــوت خــود ســازد از و تـــا دیــرگــاه
ناگهی بـاشـد که آن صـاحـب سـرایچـوب انـدر دسـت، اسـتــاده بــپــای
خــانـه آن عــنـکــبــوت و آن مــگــسجـمـلـه نـاپــیـدا کـنـد در یـک نـفـس
هست دنیا، وانک دروی ساخت قوتچـون مـگـس در خـانه آن عـنـکـبـوت
گــر هــمــه دنــیــا مــســـلــم آیــدتگـم شـود تــا چـشـم بــر هـم آیـدت
گر بـه شـاهی سـرفـرازی می کـنیطــفــل راه پــرده بــازی مـی کــنـی
ملـک مـطـلـب گـر نخـوردی مـغـز خـرمـلـک گـاوان را دهـنـد ای بـی خـبــر
هرک از کوس و عـلم درویش نیسـتمرد او ، کان بانگ بادی بیش نیست
هست بـادی در علم، در کوس بـانگبــاد بـانـگـی کـمـتـر ارزد نـیـم دانـگ
ابــلــق بــیـهـودگــی چــنـدیـن مـتــازدر غـرور خــواجــگـی چــنـدیـن مـنـاز
پـوسـت آخـر درکـشـیـدنـد از پــلـنـگدرکـشـنـد آخـر ز تـو هـم بــی درنـگ
چـــون مــحــال آمــد پـــدیــدار آمــدنگـم شــدن بــه یـا نـگـو ســار آمـدن
نـیسـت مـمـکـن سـرفـرازی کـردنـتســر بــنـه تــا کـی ز بــازی کـردنـت
یـا بــنـه ایـن ســروری دیـگــر مــکــنیـا ز ســربــازی بــنـه در ســرمــکــن
ای ســـر ای و بـــاغ تـــو زنـــدان تـــووای جـــانــت، وابـــلـــای جـــان تـــو
در گــذر زیــن خـــاکـــدان پـــر غـــرورچـنـد پـیـمـایـی جـهـان ای نـاصـبــور
چـشـم همـت بـرگـشـای و ره بـبـینپــس قـدم در ره نـه و درگـه بــبــیـن
چــون رسـانـیـدی بــدان درگـاه جــانخـود نـگـنـجـی تـو ز عـزت در جـهـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.