ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت غافلی که عود می سوخت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
عود می سوخت آن یکی غافل بسیآخ مـی زد از خــوشــی آنـجــا کــســی
مـــرد را گـــفـــت آن عـــزیــز نــامـــدارتـا تـو آخ گـویـی بـسـوخـت ایـن عـود زار
***
دیـگـری گـفـتــش کـه ای مـرغ بــلـنـدعـشــق دلـبــنـدی مـرا کـردســت بــنـد
عــشــق او آمــد مــرا در پــیـش کــردعـقـل مـن بــر بــود و کـار خــویـش کـرد
شــــد خـــــیــــال روی او ره زن مــــراو آتـــشــی زد در هــمــه خـــرمــن مــرا
یـک نـفــس بــی او نـمـی یـابــم قـرارکــفـــرم آیــد صـــبـــر کــردن زان نــگــار
چـون دلم در پـس بـود در خون خویشراه چـون گـیـرم مـن سـرگـشـتـه پـیـش
وادیـی در پــیـش مــی بــایـد گــرفــتصــد بــلـا در بــیـش مـی بــایـد گـرفــت
مــن زمـــانــی بـــی رخ آن مـــاه رویچــون تـــوانــم بـــود هــرگــز راه جـــوی
دردم از دارو و درمــــان درگــــذشــــتکــار مـن از کــفــر و ایـمـان درگــذشــت
کفر من و ایمان من از عـشـق اوسـتآتــشـی در جـان مـن از عـشـق اوسـت
گــر نــدارم مــن در ایــن انــدوه کـــسهــم دمــم در عــشــق او انــدوه بـــس
عـشـق او در خـاک و در خـونم فـکـنـدزلـــف او از پـــرده بـــیــرونــم فـــکـــنـــد
مـن چــو بــی طـاقـت شـدم در کـار اویــک نــفــس نــشــکــیــبــم از دیــدار او
خـاک را هم غـرقـه در خـون چـون کنمحــال مـن ایـنـسـت اکـنـون چــون کـنـم
***
گــفــت ای دربــنـد صــورت مـانـده ایپـــای تـــا ســـر در کــدورت مــانــده ای
عشـق صورت، نیسـت عشـق معرفتهسـت شـهوت بـازی ای حـیوان صـفت
هـر جــمـالـی را کـه نـقــصــانـی بــودمـــرد را از عـــشــــق تــــاوانـــی بــــود
هـر جــمـالـی را کـه خــود نـبــود زوالکـفـر بـاشـد نیسـت گشـتـن زان جـمال
صــورتــی از خــلـط و خــون آراســتــهکــــرده نـــام او مــــه نـــاکــــاســــتــــه
گـر شـود آن خــلـط و آن خــون کـم ازوزشـــت تـــر نـــبـــود دریــن عـــالـــم ازو
آنـک حــسـن او ز خــلـط و خــون بــوددانــی آخــر کــان نــکــویــی چــون بــود
چـنـد گـردی گـرد صـورت عـیـب جـویحسن در غیبست، حسن از غیب جوی
گــر بــرافــتــد پــرده از پــیـشــان کــارنـــه هـــمـــی دیـــار مـــانـــد نـــه دیــار
مـــحــــو گـــردد صــــورت آفـــاق کـــلعـــزهــا کـــلـــی بـــدل گـــردد بـــه ذل
دوســـتـــی صــورتـــی مــخـــتـــصـــردشــمــنــی گــردد هـمــه بــا یـک دگــر
وانــک او را دوســتــی غــیــبــیـســتدوسـتـی اینسـت کز بـی عیبـی اسـت
هــرچ نــه ایـن دوســتــی ره گــیـردتبــس پــشــیـمـانـی کــه نـاگــه گـیـردتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.