ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت خسروی که سگ تازی خود را رها کرد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
خــســروی مـی رفــت در دشــت شــکـارگفـت ای سـگـبـان سـگ تـازی بـیار
بـــود خـــســـرو را ســـگـــی آمــوخـــتـــهجـلدش از اکسـون و اطلس دوخـتـه
از گــهــر طـــوقــی مــرصـــع ســـاخـــتـــهفــخــر را در گــردنــش انــداخـــتـــه
از زرش خــلــخــال و دســت ابــرنـجــنـشرشــتــه ابــریـشــمـیـن در گـردنـش
شــاه آن ســگ را ســگ بــخــرد گــرفــترشته آن سگ به دست خود گرفت
شـاه مـی شـد، در قـفـاش آن سـگ دواندر ره سـگ بـود لخـتـی اسـتـخـوان
سـگ نمی شـد کـاسـتـخـوان افـتـاده بـودبـنگرست آن شاه سگ استاده بـود
آتــــش غـــیـــرت چـــنـــان بــــر شـــاه زدکــاتــش انـدر آن ســگ گــمــراه زد
گــفــت آخــر پــیـش چــون مـن پــادشــاهسـوی غـیری چـون تـوان کردن نگاه
رشـتـه را بـگـسـسـت و گفـتـش این زمانسـر دهید این بـی ادب را در جـهان
گـر بــخــوردی سـوزن آن ســگ صـد هـزاربـهترش بـودی که بـی آن رشته کار
مـرد سـگـبــان گـفـت سـگ آراســتــسـتجـمله اندام سگ پـر خـواسـتـسـت
گرچه این سگ دشت و صحرا را سزاستاطـلـس و زر و گـهـر مـا را هـواسـت
شــاه گــفــتــا هــم چــنــان بـــگــذار و رودل ز ســـیـــم و زر او بــــگـــذار و رو
تـــا اگـــر بـــاخـــویــش آیــد بـــعـــد ازیــنخـویـش را آراسـتــه بــیـنـد چــنـیـن
یــادش آیــد کــاشــنــایــی یــافــتـــســتوز چو من شاهی جـدایی یافتـست
ای در اول آشـــــنـــــایــــی یــــافـــــتـــــهو آخــر از غــفـلـت جــدایـی یـافـتــه
پــای در عــشــق حــقــیـقــی نـه تــمــامنـوش کــن بــا اژدهـا مــردانـه جــام
زانــکـــه ایــنــجـــا پـــای داو اژدهــاســـتعاشقان را سربـریدن خون بـهاست
آنــــچ جـــــان مـــــرد را شـــــوری دهــــداژدهــــا را صــــورت مــــوری دهــــد
عــاشــقــانـش گــر یـکــی و گــر صــدانــددر ره او تـــشــنــه خـــون خــودانــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.