ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت چاکری که از دست شاه میوه تلخی را با رغبت خورد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
پــادشــاهـی بــود نـیـکـو شـیـوه ایچـــــــاکـــــــری را داد روزی مــــــیــــــوه ای
میوه او خـوش همی خـورد آن غـلـامگـفـتــیـی خــوشــتــر نـخــورد او زان طــعـام
از خوشی کان چاکرش می خورد آنپــــــــادشــــــــا را آرزو مـــــــی کــــــــرد آن
گـفـت یک نـیمـه بـمـن ده ای غـلـامزانک بس خوش می خوری این خوش طعام
داد شـه را میوه و شه چـون چـشیدتـــلـــخ بـــود،ابـــرو از آن درهــم کـــشـــیــد
گفت هرگز ای غلام این خـود که کردوین چـنـین تـلـخـی چـنـان شـیرین کـه کـرد
آن رهی بـا شـاه گـفـت ای شـهـریارچــون ز دســتــت تــحــفـه دیـدم صــد هـزار
گــر ز دســتــت تــلـخ آمـد مـیـوه ایبــــــازدادن را نــــــدانــــــم شــــــیـــــوه ای
چون ز دستـت هر دمم گنجـی رسدکــی بــه یـک تــلــخــی مـرا رنـجــی رســد
چـون شدم در زیر محـنت پـسـت تـوکــی مــرا تـــلــخـــی کــنــد از دســـت تـــو
گــر تــرا در راه او رنــجــســت بـــستـو یقـین مـی دان کـن آن گـنـج اسـت بـس
کار او بـس پشت و روی افتاده استچـون کـنـی تـو، چـون چـنـین بـنـهاده اسـت
پـخـتـگـان چـون سـر بـه راه آورده اندلــقــمــه بـــی خـــون دل کــی خــورده انــد
تـا کـه بـر نان و نمک بـنشـسـتـه اندبــی جــگــر نـان تــهـی نـشــکــســتــه انـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.