ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت خفاشی که به طلب خورشید پرواز می کرد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
یـک شـبــی خـفـاش گـفـت از هـیـچ بــابیک دمم چـون نیسـت چـشم آفتـاب
مـی شــوم عـمـری بــه صـد بــیـچــارگـیتــا بــبــاشــم گــم درو یـک بــارگــی
چـشـم بــسـتــه مـی روم در سـال و مـاهعــاقــبــت آخــر رســم آن جــایـگــاه
تــیـز چـشـمـی گـفـت ای مـغـرور مـسـتره تــرا تــا او هـزاران ســال هـســت
بــر چـو تـو سـرگـشـتـه ایـن ره کـی رسـدمـور در چـه مـانده بـر مـه کـی رسـد
گـفـت بـاکـی نـیسـت، مـی خـواهـم پـریدتـا ازیـن کـارم چـه نـقـش آیـد پــدیـد
ســالـهـا مـی رفـت مـســت و بــی خــبــرتــا نـه قــوت مــانـدش نـه بــال و پــر
عــاقــبــت جــان ســوخــتــه، تــن در گـدازبـی پـرو بـی بـال، عـاجـز مـانـده بـاز
چــون نـمــی آمــد ز خــورشــیـدش خــبــرگـفـت از خـورشـید بـگـذشـتـم مـگـر
عـاقـلـی گـفـتـش کـه تـو بـس خـفـتـه ایره نمـی بـینی کـه گـامـی رفـتـه ای
وانــگــهــی گــویـی کــزو بــگــذشــتــه امزان چنان بـی بـال و پـر سرگشته ام
زیـن سـخــن خــفـاش بــس نـاچــیـز شـدآنـچ ازو آن مـانـده بــود، آن نـیـز شـد
از ســــر عـــجــــزی بــــســـوی آفـــتــــابکـرد حــالـی از زفـان جــان خــطــاب
گــفــت مــرغــی یــافــتــی بــس دیـده ورپـــاره ای بـــه دورتــر بـــر شــو دگــر
***
دیــگــری پــرســیــد ازو کــای رهــنــمــایچــون بــود گـر امـر مـی آرم بــجــای
مــــن نــــدارم بـــــا قـــــبـــــول و رد کــــارمــی کــنــم فــرمــان او را انــتــظــار
هــرچ فــرمــایـد بــه جــان فــرمــان کــنــمگـر ز فـرمـان سـرکـشـم تـاوان کـنـم
***
گــفــت نـیـکــو کــردی ای مـرغ ایـن سؤالمـرد را زیـن بــیـشــتــر نـبــود کـمـال
هـرک فــرمـان کــرد، از خــذلــان بــرســتاز هـمـه دشـواریـی آســان بــرسـت
طــاعــتـــی بـــر امــر در یــک ســاعــتـــتبــهـتـر از بــی امـر عـمـری طـاعـتـت
هرک بـی فـرمان کـشـد سـخـتـی بـسـیسگ بود در کوی این کس نه کسی
سگ بسی سختی کشید و زان چه سودجـز زیـان نـبـود چـو بــر فـرمـان نـبـود
وانـک بــر فـرمـان کـشـد سـخــتــی دمـیاز ثــوابـــش پـــر بـــرآیــد عــالــمــی
کــار فـــرمــان راســـت در فــرمــان گــریــزبــنــده تــو، در تــصــرف بــرمــخــیــزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.