ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت خواجه ای که بایزید و ترمذی را در خواب دید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
خــواجــه ای کــز تــخــمــه اکــاف بــودقـطـب عـالـم بــود و پــاک اوصـاف بــود
گـفـت شــب در خــواب دیـدم نـاگـهـیبــــایـــزیـــد و تــــرمــــدی را در رهـــی
هـر دو دادنـدم بــه ســبــقـت سـروریپــیـش ایـشـان هـر دو، کـردم رهـبــری
بــعــد از آن تــعــبــیـر آن کــردم تــمــامکـز چـه کـردنـد آن دو شـیـخـم احـتـرام
بــود تــعـبــیـر ایـن کـه در وقـت سـحــربـــی خــودم آهــی بـــرآمــد از جـــگــر
آه مــن مــی رفــت تــا راهــم گــشــادحـلـقـه مـی زد تـا کـه درگـاهم گـشـاد
چــون پــدیـد آمــد مــرا آن فــتــح بــاببــی زفـان کـردنـد ســوی مـن خــطـاب
کـان هـمـه پــیـران و آن چــنـدان مـریـدخــواســتــنــد از مــا بــرون از بــایــزیــد
بــایـزیـد از جــمـلـه مـرد مـرد خــاسـتزانک ما را خواست هیچ از ما نخواست
گفت چون بشنودم آن شب این خطابگــفــتــم ایــن و آن مــرا نــبــود صــواب
مـن ز تــو چــون خــواهـم و درد تــو نـهیــا تــرا چــون خــواهــم و مــرد تــو نــه
آنـچ فـرمـایـی مـرا آنـســت خــواســتکـار مـن بــر وفـق فـرمـانـســت راسـت
نــه کــژی نــه راســتــی بــاشــد مــرامـن کـیـم تــا خــواسـتــی بــاشـد مـرا
آنــچ فـــرمـــایــی مـــرا آن بـــس بـــودبـنـده ای را رفـتـن بـه فـرمـان بـس بـود
ایـن سـخـن آن هـر دو شـیـخ مـحـتـرمســبـــقــتــم دادنــد بـــرخــود لــاجــرم
بــنـده چـون پــیـوسـتـه بــر فـرمـان رودبـــا خــداونــدش ســخــن در جــان رود
بــــنـــده نـــبـــود آنـــک از روی گـــزافمـی زنـد از بــنـدگـی پــیـوســتــه لـاف
بـــنــده وقــت امــتـــحــان آیــد پـــدیــدامــتــحــان کــن تــا نـشــان آیـد پــدیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.