ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت بنده ای که با خلعت شاه گرد راه از خود پاک کرد و بردارش کردند

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
بـنـده ای را خـلـعـتـی بـخـشـید شـاهبـنـده بــا خـلـعـت بــرون آمـد بـه راه
گـرد ره بــر روی او بــنـشـسـتــه بــودبــاسـتـیـن خـلـعـت آن بـسـتـرد زود
مـنـکـری بــا شـاه گـفـت ای پـادشـاهپــاک کــرد از خــلـعــت تــو گــرد راه
شـه بــر آن بــی حـرمـتــی انـکـارکـردحـالی آن سـرگـشـتـه را بـر دار کـرد
تــا بــدانــی آنــک بــی حــرمــت بــودبــر بــسـاط شـاه بــی قـیـمـت بــود
***
دیـگــری گـفــتــش کــه در راه خــدایپــاک بــازی چـون بــود ای پـاک رای
هسـت مـشـغـولـی دل بـر مـن حـرامهـرچ دارم مــی فــشــانــم بــر دوام
هــرچ در دســـت آیــدم گـــم گـــرددمزانک در دسـت آن چـو کـژدم گـرددم
مــن نـدارم خــویـش را در بــنـد هـیـچبـرفـشـانم جـمـلـه چـند از بـند هیچ
پـــاک بـــازی مــی کــنــم در کــوی اوبــوک در پــاکــی بـــبــیــنــم روی او
***
گــفــت ایـن ره نــه ره هـر کــس بــودپــاک بـــازی زاد ایــن راه بـــس بــود
هـرک او در بـاخـت هر چـش بـود پـاکرفــت در پـــاکــی فــروآســود پـــاک
دوخـــتـــه بـــر در، دریـــده بـــر مـــدوزهـرچ داری تــا ســر مـویـی بــســوز
چـون بـسـوزی کـل بـه آهـی آتـشـینجـمع کن خـاکستـرش در وی نشین
چـون چـنین کـردی بـرسـتـی از همـهورنه خون خور تا که هستی از همه
تــا نــبــری خــود ز یـک یـک چــیـز تــوکـی نـهی گـامـی در این دهـلـیز تـو
چون درین زندان بسی نتوان نشستخـویشتـن را بـازکش از هرچ هسـت
زانـک وقــت مــرگ یـک یـک چــیـز تــوکــی نــدارد دســت از تــیــریــز تـــو
دســتـــهــا اول ز خـــود کــوتـــاه کــنبـــعـــد از آن آنــگــاه عـــزم راه کــن
تــــا در اول پــــاک بــــازی نــــبــــودتایـن ســفــر کــردن نـمـازی نـبــودتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.