ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت پادشاه هندوان که اسیر محمود گشت و مسلمان شد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
هـنــدوان را پــادشــاهـی بــود پــیـرشـد مگـر در لـشـگـر مـحـمود اسـیر
چـون بــر مـحـمـود بـردنـدش سـپـاهشـد مسـلمان عـاقـبـت آن پـادشـاه
هــم نــشــان آشــنــایـی یــافــت اووز دو عــالـم هـم جــدایـی یـافـت او
بـعـد از آن در خـیمـه تـنها نشـسـتدل ازو برخاست ، در سودا نشست
روز و شـب در گـریـه و در سـوز بــودروز از شــب، شـب بــتــر از روز بــود
چــون بــســی شــد نـالــهـای زار اوشــد خــبـــر مــحــمــود را از کــار او
خواند محمودش بـه پـیش خویش درگـفـت صـد ملکـت دهم زان بـیشـتـر
تو شهی، نوحه مکن بر خویش ازینچـنـد گـریی، نـیـزمـگـری بـیش ازین
خـسـرو هندوش گـفـت ای پـادشـاهمـن نمـی گـریم ز بـهر مـلـک و جـاه
زان همی گـریم کـه فـردا ذوالـجـلـالدر قــیـامــت گــر کــنـد از مـن سؤال
گــویـد ای بــد عــهـد مـرد بــی وفــاکـاشـتـه بـا چـون مـنـی تـخـم جـفـا
تــا نـیـامـد پــیـش تــو مـحـمـود بــازبــا جــهــانــی پــر ســوار ســرفــراز
تـو نـکـردی یـاد مـن، ایـن چـون بــودبـــاری از خـــط وفـــا بـــیـــرون بـــود
گـرد مـی بـایـسـت کـردن لـشـگـریبــهـر تــو، تــو خــود ز بــهـر دیـگـری
بــی ســپــاهـی یـاد نـامـد از مـنـتدوسـتـت خـوانـم بــگـو یـادشـمـنـت
تــا بــکــی از مــن وفــا از تــو جــفــادر وفـــاداری چـــنـــیـــن نـــبـــود روا
گر رسـد از حـق تـعـالی این خـطـابچـون دهـم ایـن بـی وفـایی راجـواب
چـون کـنـم آن خـجـلـت و تـشـویـر راگـریه زانـسـت ای جـوان ایـن پـیـر را
حـــرف و انــصــاف وفــاداری شـــنــودرس و دیــوان نــکــوکـــاری شـــنــو
گـــر وفـــاداری تــــو عـــزم راه کـــنورنه بـنشـین دسـت ازین کوتـاه کن
هـرچ بــیـرون شـد ز فـهـرســت وفـانـیـســت در بــاب جــوان مــردی رواپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.