ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت مردی غازی و مردی کافر که مهلت نماز به یکدیگر دادند

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
غــازیـی از کــافــری بــس ســرفــرازخـواسـت مـهلـت تـا کـه بـگـزارد نمـاز
چـون بـشـد غـازی نمـاز خـویش کـردبــازآمــد جــنــگ هــر دم بــیـش کــرد
بــود کــافــر را نــمــازی زان خــویـشمهل خواست او نیز بیرون شد ز پیش
گـوشــه ای بــگـزیـد کـافــر پــاک تــرپـس نهاد او سـوی بـت بـر خـاک سـر
غـازیـش چـون دیـد سـر بـر خـاک راهگـفــت نـصــرت یـافـتــم ایـن جــایـگـاه
خـواسـت تـا تـیغـی زنـد بـر وی نهانهـــاتـــفـــیـــش آواز داد از آســـمـــان
کای همه بـد عهدی از سر تـا بـپـایخــوش وفـا و عـهـد مـی آری بــجــای
او نــزد تــیــغــت چــو اول داد مــهــلتـو اگر تـیغش زنی جـهل اسـت جـهل
ای و او فــو الــعــهـد بــرنــا خــوانـدهگـشـتـه کـژ، بــر عـهـد خـودنـا مـانـده
چـون نـکـویی کـرد کـافـر پـیـش ازیـننـاجــوامــردی مـکــن تــو بــیـش ازیـن
او نـکـویـی کـرد و تـو بــد مـی کـنـیبـا کسان آن کن که بـا خـود می کنی
بـــودت از کـــافـــر وفـــا و ایــمـــنــیکـــو وفـــاداری تــــرا، گـــر مؤمـــنـــی
ای مـســلــمـان، نـامـســلــم آمـدیدر وفــــا از کــــافــــری کــــم آمــــدی
رتف غازی زین سخن از جای خویشدر عـرق گـم دید سـر تـا پـای خـویش
کــافــرش چــون دیـد گــریـان مــانـدهتــیـغـش انـدر دسـت، حــیـران مـانـده
گفت گریان از چه ای بـر گفت راستکـین زمـان کـردند از مـن بـازخـواسـت
بـــی وفــا گــفــتــنــد از بـــهــر تــومایـن چــنـیـن گـریـان مـن از قـهـر تــوم
چـون شـنید این قـصـه کـافـر آشـکـارنـعـره ای زد بـعـد از آن بـگـریـسـت زار
گفت جـبـاری که بـا محـبـوب خـویشاز بــرای دشــمـن مــعــیـوب خــویـش
از وفــاداری کــنــد چــنـدیـن عــتــابچـون کنم من بـی وفایی بـی حساب
عــرضــه کــن اســلــام تــا دیـن آورمشـــرک ســـوزم، شـــرع آیــیـــن آورم
ای دریـغــا بــر دلــم بــنــدی چــنـیـنبــی خـبــر مـن از خـداونـدی چــنـیـن
بـس که بـا مطلوب خود ای بی طلببــی وفــایــی کــرده ای تــو بــی ادب
لـیک صـبـرم هسـت تـا طـاس فـلـکجـمـلـه در رویـت بـگـویـد یـک بـه یـکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.