ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تـیـره بــود آن خـانـه افـتــادش گـمـانکـین مـگـر هم کـودکـاننـد این زمـان
تــا کـه از جــایـی دری بــگـشـاد بــادروشــنـی در خــانـه گـلـخــن فــتــاد
بـاز دانسـت او تـگـرگ اینـجـا ز سـنگدل شــدش از دادن دشــنـام تــنـگ
گـفـت یـا رب تـیـره بـود ایـن گـلـخـنـمسـهـو کـردم، هـرچ گـفـتـم آن مـنـم
گــر زنــد دیــوانــه ایــن شــیـوه لــافتـو مـده از سـرکـشـی بـا او مـصـاف
آنـک ایـنـجــا مـســت لـا یـعـقـل بــودبـی قـرار و بـی کـس و بـی دل بـود
مــی گــذارد عـــمــر در نــاکــامــیــیهــر زمــانــش تــازه بـــی آرامــیــی
تـــــو زفــــان از شـــــیــــوه او دور دارعـــاشـــق و دیــوانــه را مــعــذوردار
گــر نـظــر در ســر بــی نـوران کــنـیجـمله آن بـی شـک ز معذوران کنی
بــود آن دیــوانــه خــون از دل چــکــانزانـک سـنگ انـداخـتـنـدش کـودکـان
رفــت آخــر تــا بــه کــنـج گــلـخــنـیبــود انــدر کــنــج گــلــخــن روزنــی
شــد از آن روزن تـــگــرگــی آشــکــاربـــر ســـردیــوانـــه آمـــد در نـــثـــار
چون تگرگ از سنگ می نشناخت بازکـــرد بـــیـــهـــوده زبـــان خـــود دراز
داد دیـوانـه بــســی دشــنـام زشــتکز چه اندازند بر من سنگ و خشتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.