ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفته واسطی که گذارش بر گور جهودان افتاد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
واسـطی می رفت سـرگردان شـدهوز تــحـیـر بــی سـرو سـامـان شـده
چـشـم بــرگـور جـهـودانـش اوفـتــادپـس نظـر زانـجـا بـپـیشـانش اوفـتـاد
این جـهودان، گـفـت مـعـذورنـد نـیکاین بـنتـوان بـا کـسـی گـفـتـن ولیک
این سـخـن از وی کس قاضی شنیدخـشـمگـین او را بـر قـاضـی کـشـید
حـرف او چـون در خـور قـاضـی نـبـودکــرد انـکــار و بــدیـن راضــی نــبــود
واسـطـی گفـتـش که این قوم تـبـاهگـر نـه انـد از حــکـم تــو مـعــذور راه
لــیــک از حـــکــم خــدای آســمــانجــمـلـه مـعـذوران راهـنـد ایـن زمـان
***
دیگـری گـفـتـش کـه تـا مـن زنده امعــشــق او را لــایـق و زیــبــنــده ام
از همـه بـبـریده ام بـنـشـسـتـه مـنلاف عشقش می زنم پـیوسـتـه من
چـون همـه خـلـق جـهـان را دیده امدر کـه پـیـونـدم کـه بـس بـبـریـده ام
کار من سودای عشق او بس استوین چنین سودانه کار هرکس است
کـار آوردم بــه جــان در عــشــق یـارگــویـیـا جــانــم نـمــی آیـد بــه کــار
وقـت آن آمد که خـط در جـان کشـمجـام مـی بـر طـاعـت جـانان کـشـم
بـر جمالش چشم و جان روشن کنمبــا وصــالـش دســت در گـردن کـنـم
***
گفت نتـوان شد بـه دعوی و بـه لافهم نشـین سـیمـرغ را بـر کـوه قـاف
لـاف عــشــق او مـزن در هـر نـفـسکــو نـگـنـجــد در جــوال هـیـچ کــس
گــر نــســـیــم دولــتـــی آیــد فـــرازپـــــرده انــــدازد ز روی کـــــار بـــــاز
پـس ترا خوش درکشد در راه خویشفـرد بـنشـاند بـه خـلوت گـاه خـویش
گــر بــود ایـن جــایــگــه دعــوی تــرامـغــز آن مــعــنـی بــود دعــوی تــرا
دوســـــتـــــداری تـــــو آزاری بـــــوددوســــتــــی او تــــرا کــــاری بــــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.