ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بیان وادی عشق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
بــعــد ازیـن وادی عــشــق آیـد پــدیـدغـرق آتـش شـد کـسـی کـانـجـا رسـید
کــس دریـن وادی بــجــز آتــش مـبــادوانک آتـش نیست عیشش خـوش مبـاد
عاشـق آن بـاشـد که چـون آتـش بـودگــرم رو ســـوزنــده و ســـرکـــش بـــود
عــاقــبــت انـدیـش نــبــود یـک زمــاندر کشد خوش خوش بر آتش صد جهان
لـحــظـه ای نـه کـافـری دانـد نـه دیـنذره ای نـه شــک شـنـاســد نـه یـقـیـن
نــیــک و بــد در راه او یـکــســان بــودخـود چـو عـشـق آمـد نـه این نه آن بـود
ای مبـاحـی این سـخـن آن تـونیسـتمـرتـدی تـو، ایـن بـه دنـدان تـو نـیـسـت
هــرچ دارد، پـــاک دربـــازد بـــه نــقــدوز وصــال دوســت مــی نـازد بــه نـقــد
دیــــگــــران را وعـــــده فـــــردا بـــــودلــیــک او را نــقـــد هــم ایــنــجـــا بـــود
تــا نـســوزد خــویـش را یـک بــارگــیکــی تــوانــد رســت از غــم خــوارگــی
تـا بـه ریشم در وجـود خـود نسـوخـتدر مــفــرح کــی تـــوانــد دل فــروخـــت
مـی طـپـد پـیـوسـتـه در سـوز و گـدازتـــا بـــجـــای خـــود رســد نــاگــاه بـــاز
مـاهـی از دریـا چــو بــر صـحــرا فـتــدمــی طــپـــد تـــا بـــوک در دریــا فــتـــد
عـشـق اینجـا آتـشـسـت و عـقل دودعــشــق کــامــد در گــریـزد عــقــل زود
عقل در سودای عشق استـاد نیستعــشــق کـار عــقـل مـادر زاد نـیـســت
گر ز غیبـت دیده ای بـخـشـند راسـتاصل عشـق اینجـا بـبـینی کز کجـاسـت
هست یک یک برگ از هستی عشقسـر بــبــر افـکـنـده از مـسـتـی عـشـق
گـر تــرا آن چــشـم غـیـبــی بــاز شـدبــــا تـــو ذرات جـــهـــان هـــم راز شـــد
ور بـه چـشـم عـقـل بـگـشـایـی نـظـرعــشــق را هـرگــز نـبــیـنـی پــا و ســر
مــرد کــارافــتــاده بـــایــد عــشــق رامـــــردم آزاده بـــــایـــــد عـــــشـــــق را
تــو نـه کـار افـتــاده ای نـه عـاشـقـیمـرده ای تــو، عــشــق را کـی لـایـقـی
زنــده دل بـــایــد دریــن ره صــد هــزارتــا کـنـد در هـرنـفــس صــد جــان نـثــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.