ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت عربی که در عجم افتاد و سر گذشت او با قلندران

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
در عــجــم افــتــاد خــلـقـی از عــربمــانــد از رســم عــجــم او در عــجــب
در نظـاره مـی گـذشـت آن بـی خـبـربـــر قـــلـــنــدر راه افـــتـــادش مـــگـــر
دید مشتـی شنگ را، نه سـر نه تـنهـر دو عـالـم بـاخـتـه بـی یـک سـخـن
جــمـلـه کـم زن مـهـره دزد پــاک بــردر پــلــیــدی هــریـک از هــم پــاک تــر
هـر یـکـی را کـرده دزدی بــه دســتهیچ دردی ناچـشـیده جـمـلـه مـسـت
چـون بـدیـد آن قـوم را مـیـلـش فـتـادعـقـل و جـان بـر شـارع سـیلـش فـتـاد
چـون قـلـنـدریـان چــنـانـش یـافـتــنـدآب بــرده عــقــل و جــانـش یـافــتــنــد
جـمـلـه گـفـتـندش درآ ای هیچ کـساو درون شـد بـیش و کـم این بـود بـس
کــرد رنـدی مــســت از یـک دردیـشمحـو شـد از خـویش و گم شد مردیش
مال و ملک و سیم و زر بودش بسیبــرد ازو در یـک نـدب حــالـی کــســی
رنـــدی آمــــد دردی افــــزونـــش دادوز قــلــنــدر عــور ســر بــیــرونــش داد
مـرد مـی شـد همـچـنان تـا بـا عـربعور و مفلس، تشنه جان و خشک لب
اهـل او گـفـتــنـد بــس آشــفـتــه ایکـو زر و سـیـمـت، کـجـا تـو خـفـتـه ای
سـیـم و زر شـد، آمـد آشـفـتــن تــراشــوم بــود ایـن در عـجــم رفـتــن تــرا
دزد راهـت زد، کــجــا شــد مــال تــوشــرح ده تـــا مــن بـــدانــم حــال تـــو
گـفـت مـی رفـتــم خـرامـان در رهـیاوفـــتـــاده بـــر قـــلـــنــدر نـــاگـــهــی
هـیـچ دیـگــر مــی نــدانــم نـیـز مــنســیـم و زر رفـت وشــدم نـاچــیـز مـن
گـفــت وصــف ایـن قــلـنـدر کــن مـراگـفـت وصـف اینسـت و بـس قـال اندرا
مـرد اعــرابــی فــنـایـی مــانـده بــودزان هـمــه قــال انـدرایـی مــانـده بــود
پــای درنــه یــا ســر خــود گــیــر تــوجـان بــبــر یـا نـه بــه جـان بــپــذیـر تـو
گر تـو بـپـذیری بـه جان اسرار عشقجـان فـشـانان سـرکنی در کار عـشـق
جــان فـشــانـی و بــمـانـی بــرهـنـهمـــانـــدت قـــال انـــدرایـــی دربــــنـــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.