ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت عاشقی که قصد کشتن معشوق بیمار را کرد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
بــود عــالــی هـمـتــی صــاحــب کــمــالگشت عاشق بر یکی صاحب جمال
از قـــضـــا مــعـــشـــوق آن دل داده مــردشـد چـو شـاخ خـیـزران بـاریک و زرد
روز روشـــن بــــر دلـــش تـــاریـــک شـــدمـرگــش از دور آمــد و نـزدیـک شــد
مـــرد عـــاشـــق را خــــبــــر دادنـــد از آنکـــاردی در دســـت مــی آمــد دوان
گــفــت جــانـان رابــخــواهـم کــشــت زارتــا بــه مـرگ خــود نـمـیـرد آن نـگـار
مــردمــان گــفــتــنــد بــس شــوریــده ایتو درین کشتـن چه حکمت دیده ای
خـون مـریـز و دسـت ازیـن کـشـتــن بــدارکو خـود این ساعت بـخواهد مرد زار
چــون نـدارد مـرده کــشــتــن حــاصــلــیســر نـبــرد مـرده را جــز جــاهـلــی
گفت چـون بـر دسـت من شـد کشـتـه یاردر قـــصـــاص او کـــشـــنــدم زار زار
پـس چـو بـرخـیـزد قـیـامـت، پـیـش جـمـعاز بــرای او بــســوزنـدم چــو شـمـع
تـــا شــوم زو کــشــتـــه امــروز از هــوسســوخــتــه فـردا ازو ایـنـم نـه بــس
پـــس بـــود آنــجـــا و ایــنــجـــا کــام مــنسـوخـتـه یا کـشـتـه ای او نـام مـن
عــاشــقــان جـــان بـــاز ایــن راه آمــدنــدوز دو عــالـم دســت کــوتــاه آمـدنـد
زحــمــت جــان از مــیــان بـــرداشــتـــنــددل بـه کـلـی از جـهـان بــرداشـتـنـد
جان چو برخاست از میان بی جان خویشخـلـوتـی کـردنـد بـا جـانـان خـویـشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.