ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بیان وادی معرفت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
گر بـپـرد پـشه چندانی که هستکـی کـمـال صـرصـرش آید بـدسـت
لاجـرم چـون مخـتـلف افـتـاد سـیرهـم روش هـرگـز نـیفـتـد هیچ طـیر
معـرفـت زینجـا تـفـاوت یافـتـسـتاین یکی محراب و آن بـت یافتست
چــون بــتــابــد آفــتــاب مـعــرفـتاز ســپــهـر ایـن ره عـالـی صــفـت
هر یکی بـینا شود بـر قدر خـویشبـازیـابـد در حـقـیقـت صـدر خـویش
سـر ذراتــش هـمـه روشـن شـودگـلـخــن دنـیـا بــرو گـلـشــن شـود
مـغـز بـیـنـد از درون نـه پـوسـت اوخـود نـبـینـد ذره ای جـز دوسـت او
هـرچ بــیـنـد روی او بــیـنـد مــدامذره ذره کـــوی او بـــیـــنـــد مـــدام
صــد هــزار اســرار از زیــر نــقــابروز مـی بــنـمـایـدت چــون آفـتــاب
صــد هـزاران مـرد گـم گـردد مـدامتـا یـکـی اسـرار بــیـن گـردد تـمـام
کـامـلـی بـاید درو جـانی شـگـرفتــا کـنـد غـواصــی ایـن بــحــر ژرف
گـر ز اسـرارت شـود ذوقـی پــدیـدهر زمـانـت نـو شـود شـوقـی پـدید
تـشـنـگـی بــر کـمـال ایـنـجـا بـودصـد هزاران خـون حـلـال اینجـا بـود
گـر بـیاری دسـت تـا عـرش مجـیددم مزن یک سـاعت از هل من یزید
خویش را در بـحـر عرفان غرق کنورنـه بــاری خـاک ره بــر فـرق کـن
گـرنـه ای ای خـفـتـه اهل تـهنـیتپــس چــرا خـود را نـداری تــعـزیـت
گــر نـداری شــادیـی از وصــل یـارخــیـز بــاری مـاتــم هـجــران بــدار
گـر نـمـی بــیـنـی جــمـال یـار تــوخـیز منشـین، می طلب اسـرار تـو
گر نمی دانی طـلب کن شـرم دارچون خری تا چند باشی بی فسار
بـعـد از آن بـنـمـایـدت پـیـش نـظـرمـعـرفـت را وادیـی بــی پــا و ســر
هیچ کـس نبـود کـه او این جـایگاهمـخــتــلـف گــردد ز بــســیـاری راه
هیچ ره دروی نه هم آن دیگرستسالک تـن، سالک جـان، دیگرست
بـاز جـان و تـن ز نقـصـان و کـمـالهــســت دایــم در تـــرقــی و زوال
لاجـرم بـس ره که پـیش آمد پـدیدهر یکـی بـر حـد خـویش آمـد پـدید
کـی تـوانـد شـد دریـن راه خـلـیـلعـنـکـبـوت مـبـتـلـا هـم سـیـر پـیل
سـیر هـر کـس تـا کـمـال وی بـودقرب هر کس حـسب حـال وی بـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.