ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت پاسبانی عاشق که هیچ نمی خفت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
پـاسـبــانـی بــود عـاشـق گـشـت زارروز و شـب بـی خـواب بـود و بـی قـرار
هم دمی بـا عاشـق بـی خـواب گفتکاخر ای بی خواب یک دم شب بخفت
گـفـت شـد بـا پـاسـبـانی عـشـق یارخـواب کـی آیـد کـسـی را زیـن دو کـار
پــاســبــان را خــواب کـی لـایـق بــودخــاصـه مـرد پــاســبــان عـاشـق بــود
چون چـنین سربـازیی در سر بـبـستبـود آن ایـن یـک بـر آن دیـگـر بــبـسـت
مـن چــگــونـه خــواب یـابــم انـدکــیوام نـتــوان کـردن ایـن خــواب از یـکـی
هر شـبـم عشـق امتـحـانی می کندپــاســبــان را پــاســبــانـی مـی کــنـد
گـاه مـی رفـتـی و چـوبــک مـی زدیگــه ز غــم بــر روی و تــارک مـی زدی
گر بخفتی یک دم آن بی خواب و خورعـشـق دیدیش آن زمـان خـوابـی دگـر
جــمـلـه شـب خـلـق را نـگـذاشـتــیتــا بــخــفـتــنـدی فـغـان بــرداشــتــی
دوستی گفتـش که ای در تـف و تـابجـمله شب نیستـت یک لحـظه خـواب
گـفـت مرد پـاسـبـان را خـواب نیسـتروی عاشـق را بـجـز اشـک آب نیسـت
پــاسـبــان را کـار بــی خــوابــی بــودعــاشـــقــان را روی بـــی آبـــی بـــود
چــون ز جـــای خــواب آب آیــد بـــرونکـی بـود مـمـکـن کـه خـواب آیـد بـرون
عــاشــقــی و پــاســبــانـی یـارشــدخـواب ز چـشـمـش بــه دریـا بــار شـد
پــاسـبــان را عـاشـقـی نـغـز اوفـتــادکـار بــی خــوابــیـش در مـغــز اوفـتــاد
می مخـسـب ای مرد اگر جـوینده ایخــواب خــوش بــادت اگـر گـویـنـده ای
پـاسـبــانـی کـن بــسـی در کـوی دلزانـــک دزدانـــنـــد در پــــهـــلــــوی دل
هــســت از دزدان دل بــگــرفــتــه راهجـــــوهـــــر دل دار از دزدان نـــــگـــــاه
چـون تـرا این پـاسـبـانی شـد صـفـتعــشــق زود آیــد پــدیــد و مــعــرفــت
مـرد را بــی شـک دریـن دریـای خـونمـعـرفـت بــایـد ز بــی خــوابــی بــرون
هـرک او بــی خــوابــی بــسـیـار بــردچـون بــه حـضـرت شـد دل بــیـداربــرد
چـون ز بـی خـوابـیـسـت بـیـداری دلخــــواب کــــم کــــن در وفــــاداری دل
چـند گویم، چـون وجـودت غـرقـه ماندغـــرقــه را فـــریــاد نــتـــوانــد رهــانــد
عـاشـقـان رفـتـنـد تـا پـیـشـان هـمـهدر مـحـبـت مـسـت خـفـتـنـد آن هـمـه
تـو همـی زن سـر کـه آن مـردان مـردنـوش کـردنـد آنـچ مـی بــایـســت کـرد
هـر کـه را شـد ذوق عـشـق او پـدیـدزود بـــایــد هــر دو عـــالــم را کــلــیــد
گـر زنی بـاشـد شـود مـردی شـگـرفور بــــود مــــردی شــــود دریـــای ژرفپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.