ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار یوسف همدان درباره عالم وجود

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
یوسـف هـمـدان کـه چـشـم راه داشـتســـیــنــه پـــاک و دل آگـــاه داشـــت
گـفـت بــر شــو عـمـرهـا بــالـای عـرشپس فرو شو پیش از آن در تحت فرش
هـرچ بـود و هـسـت و خـواهـد بـود نـیـزچـه بـدو چـه نـیـک، یـک یک ذره چـیـز
قـطـره اسـت ایـن جـمـلـه از دریـای بـودبـــود فــرزنــد نــبــود آمــد چــه ســود
نیست این وادی چنین سهل ای سلیمسهل می دانی تـو از جـهل ای سلیم
گــــر شــــود دریـــا ره از خــــون دلــــتهـم نـیـفـتــد قـطـع جــز یـک مـنـزلـت
گــر جــهــانــی راه هــر دم بـــســپــریگــام اول بـــاشــدت چــون بـــنــگــری
هــیــچ ســـالـــک راه را پـــایــان نــدیــدهـیـچ کــس ایـن درد را درمــان نــدیـد
گر بـاسـتـی، همچـو سنگ افسـرده ایگـــه مـــرداری وگــــاهـــی مـــرده ای
ور بــه تــگ اســتــی و دایـم مــی دویتـــا ابـــد بـــانــگ درایــی نــشـــنــوی
نـه شــدن رویـســت و نـه اســتــادنــتنـــه تـــرا مـــردن بــــه و نـــه زادنـــت
مـشـکـلـا کـارا کـه افـتــادت چــه ســودکار سخت اینست استـادت چـه سود
سـر مزن، سـر می زن ای مرد خـموشتـرک کـن این کـار و هین در کـار کوش
هــم بـــتــرک کــار کــن، هــم کــارکــنکــار خــود انــدک کــن وبــســیـارکــن
تــــا اگــــر کــــاری بــــود درمـــان کــــارکــار بـــاشــد بـــا تــو در پـــایــان کــار
ور نـــبـــاشـــد کـــار درمـــان کـــســـیبــا تــو بــی کـاری بــود آنـجـا بــسـی
تـرک کـن کـاری کـه آن کـردی نخـسـتکـردن و نـاکـردن ایـن بــاشـد درســت
چون شناسی کار، چون بـتوان شناختبـوک بـتـوانی شناخـت و کار سـاخـت
بــی نــیـازی بــیـن و اســتــغــنــا نــگــرخـواه مطـرب بـاش، خـواهی نوحـه گر
بــرق اسـتــغـنـا چـنـان ایـنـجـا فـروخـتکز تـف او صـد جـهان اینجـا بـسـوخـت
صـد جـهـان ایـنـجــا فـرو ریـزد بــه خـاکگـر جـهـان نـبـود دریـن وادی چـه بـاکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.