ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بیان وادی فقر

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
بــعــد ازیـن وادی فــقـرســت و فـنـاکـی بــود ایـنـجــا سـخـن گـفـتــن روا
عـــیــن وادی فـــرامـــوشـــی بـــودلــنـگــی و کــری و بــیـهـوشــی بــود
صــد هــزاران ســایــه جـــاویــد تـــوگـم شـده بـینـی ز یـک خـورشـیـد تـو
بـحـرکـلـی چـون بـجـنبـش کـرد راینـقـشـهـا بـر بـحـر کـی مـانـد بــجـای
هر دو عـالم نقش آن دریاسـت بـسهرک گوید نیست این سوداست بس
هـرک در دریـای کـل گـم بــوده شـددایـــمـــا گـــم بــــوده آســـوده شـــد
دل دریــن دریـــای پـــر آســـودگـــیمـی نـیـابــد هـیـچ جــز گــم بــودگـی
گـر ازیـن گـم بـودگـی بـازش دهـنـدصـنع بـین گـردد، بـسـی رازش دهنـد
ســالــکــان پــخــتــه و مــردان مــردچــون فــرو رفــتـــنــد در مــیــدان درد
گم شدن اول قدم، زین پس چه بودلــاجــرم دیــگــر قــدم را کــس نــبــود
چـون هـمـه در گـام اول گـم شـدنـدتــو جــمـادی گـیـر اگـر مـردم شــدنـد
عود و هیزم چون بـه آتـش در شوندهر دو بـر یک جـای خـاکسـتـر شودند
این به صورت هر دو یکسان بـاشدتدر صــفــت فــرق فــراوان بـــاشـــدت
گـر پـلـیـدی گـم شـود در بــحـر کـلدر صـــفـــات خـــود فــرومــانــد بـــذل
لــیـک اگــر پــاکــی دریـن دریــا بــوداو چــون بـــود در مــیــان زیــبـــا بـــود
نـبـود او و او بـود، چـون بــاشـد ایـناز خــیـال عــقـل بــیـرون بــاشــد ایـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.