ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفته دانای دین هنگام نزع

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
چــون بــه نـزغ افــتــاد آن دانـای دیـنگـفـت اگـر دانـسـتـمـی مـن پـیـش ازین
کـین شـنو بـر گفـت چـون دارد شـرفدر سـخــن کـی کـردمـی عـمـری تــلـف
گـر ســخــن از نـیـکـوی چــون زر بــودآن ســخــن نــاگــفــتــه نــیـکــوتــر بــود
کــــار آمــــد حــــصــــه مـــردان مـــردحـــصـــه مــا گــفـــت آمــد، ایــنــت درد
گــر چــو مــردان درد دیـن بــودی تــراآنــچ مــی گــویــم یــقــیــن بـــودی تــرا
ز آشـنـای خـود دلـت بـیگـانـه ایسـتهـرچ مـی گـویـم تــرا افـســانـه ایـسـت
تـو بـخـسب از ناز همچـون سرکشیتـا مـنـت افـسـانـه مـی گـویم خـوشـی
خوش خوشت عطار اگر افسانه گفتخـواب خـوشـتـر آیدت تـو خـوش بـخـفت
بـس کـه مـا در ریـگ رو غـم ریـخـتـیمبــس گـهـر کـز حــلـق خـوک آویـخـتــیـم
بـس کـه مـا این خـوان فـرو آراسـتـیمبـس کـزین خـوان گـرسـنه بـرخـاسـتـیم
بـس کـه گفـتـم نفـس را فـرمان نبـردبــس کــه دارو کــردش و درمــان نــبــرد
چـون نـخـواهـد آمـد از مـن هـیـچ کـارشـسـتـم از خـود دسـت و رفـتـم بـرکنار
جـذبـه حق بـاید ازیشان کرد خواستکین به دست من نخواهد گشت راست
نفـس هر لـحـظـه چـو فـربـه تـر شـودنـیـســت روی آنــک ازیـن بــهـتــر شــود
هـیـچ نـشـنـود او کـزان فـربــه نـشــدایـن هـمـه بــشـنـود یـک دم بــه نـشــد
تــا بـــمــیــرم مــن بـــه صــد زاری زاراو نـــگـــیــرد پـــنـــد، یــا رب زیــنـــهـــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.