ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار شبلی که پس از مردن به خواب جوانمردی آمد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
چـون بـشد شبـلی ازین جـای خـراببـعـد از آن دیدش جـوامـردی بـه خـواب
گفت حق بـا تو چه کرد ای نیک بختگفت ؛ چون شد در حسابم کار سخت
چون مرا بـس خویشتـن دشمن بـدیدضـعـف و نـومـیـدی و عـجــز مـن بــدیـد
رحــمـتــش آمـد بــدان بــیـچــارگــیـمپـس بــبــخـشـود از کـرم یـک بــارگـیـم
خـــالـــقـــا بــــیـــچـــاره راهـــم تـــراهـمــچــو مـوری لــنـگ در چــاهـم تــرا
مـن نـمـی دانـم کـه مـن اهل چـه امیــا کـــجـــاام یــا کـــدامــم یــا کـــه ام
بـی تـنی بـی دولـتـی بـی حـاصـلیبـــی نــوایــی بــی قــراری بــی دلــی
عــمـر در خــون جــگــر بــگــداخــتــهبــــهـــره از عـــمـــر نـــاپــــرداخـــتــــه
هـر چــه کــرده جــمـلـه تــاوان آمـدهجــان بــه لـب عـمـرم بــه پــایـان آمـده
دل ز دسـتـم رفـتـه و دیـن گـم شـدهصــورتــم نـامـانـده مـعــنـی گـم شــده
مـن نـه کـافـر نـه مـســلـمـان مـانـدهدر مـــیــان هـــر دو حـــیــران مـــانـــده
نه مـسـلـمـانـم نه کـافـر، چـون کـنممانده سـرگـردان و مضـطـر، چـون کـنم
در دری تـــنـــگـــم گـــرفـــتـــارآمـــدهروی در دیــــــوار پـــــــنــــــدار آمــــــده
بــر مـن بــیـچــاره ایـن در بــرگـشـایویــن ز راه افـــتـــاده را راهــی نــمــای
بــنــده را گــر نــیـســت زاد راه هـیـچمــی نــیــاســایـد ز اشــک و آه هــیـچ
هـم تـوانـی سـوخـت از آهـش گـنـاههـم ز اشـکـش شـسـت دیـوان سـیـاه
هر که دریاهای اشکش حاصل استگـو بــیـا کـو درخــور ایـن مـنـزل اســت
وانـک او را دیـده خــون بــار نـیـســتگــو بــرو کــو را بــر مــا کــار نــیـســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.