ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت ابوسعید مهنه با مستی که به در خانقاه او آمد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
بــوســعــیـد مــهـنــه بــا مــردان راهبـــــود روزی در مــــیــــان خـــــانــــقـــــاه
مسـتـی آمـد اشـک ریزان بـی قـرارتــــا دران خــــانـــقـــاه آشــــفــــتــــه وار
پـــرده از نـــاســـازگـــاری بـــازکـــردگـــریــه و بـــدمـــســـتـــیــی آغـــازکـــرد
شـــیــخ کــو را دیــد آمــد در بـــرشایـســتــاد از روی شــفــقــت بــر ســرش
گفت هان ای مست اینجا کم ستیزاز چه می باشی، به من ده دست و خیز
مسـت گفت ای حـق تـعـالی یار تـونـیـســت شـیـخــا دسـت گـیـری کـار تــو
تــو سـر خـود گـیـر و رفـتــی مـردوارســــر فــــرورفــــتــــه مـــرا بــــا او گـــذار
گـر ز هـر کـس دسـت گـیری آمـدیمـــــور در صــــــدر امـــــیـــــری آمــــــدی
دسـت گـیـری نـیـسـت کـار تـو، بـرونــیــســـتـــم مــن در شـــمــار تـــو بـــرو
شــیــخ در خــاک اوفــتـــاد از درد اوســــرخ گـــشــــت از اشــــک روی زرد او
ای هـمـه تــو نـاگـزیـر مـن تـو بــاشاوفــتـــادم دســت گــیــر مــن تــو بـــاش
مـانده ام در چـاه زندان پـای بـسـتدر چـنـین چـاهم کـه گـیرد جـز تـو دسـت
هــم تـــن زنــدانــیــم آلـــوده شـــدهـم دل مـحــنـت کـشـم فـرســوده شــد
گـــرچـــه بـــس آلــوده در راه آمــدمعــفــو کــن کــز حــبـــس وز چـــاه آمــدمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.