ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
سرمه ای کش ز خاک کوی حبیبو آب حـیـوان طـلـب ز جــوی حـبــیـب
الـتـفـاتـی بــکـن بــه مـجـلـس نـازنــفــســی شــو بــه آســتــان نــیــاز
بــنـدگــانـت پــرنـد، حــر بــطــلــبهــســت دریــا بـــر تــو، در بــطــلــب
خــاطــرم در ایـن مـعـانـی ســفـتنکـتـه ای بـس مـفـید و مـوجـز گـفـت
از کـم و بـیش و از پـس و پـیشـیآخــر اســت آنــکــه اول انــدیــشــی
چــون ســکــنــدر ز مــنـزل عــاداتشــد مـســافـر بــه عــزم آب حــیـات
انـدر آن عــزم و آن طــلـب، بــانـیبـــود بــــا او حـــکـــیـــم یـــونـــانـــی
نــیــز گــویــنــد کـــو وزیــرش بـــوددر قـــضـــایـــای نـــاگـــزیـــرش بــــود
کــرد ارســطــو بــر ســکــنــدر یـادکـه: شـه مـا هـمـیـشـه بــاقـی بــاد
چـون مسخر شده است بـاد تـو راتــا جــهــان اســت عــمــر بــاد تــو را
چــون ســکــنـدر ازو شــنـیـد دعــاگـفــت در پــاســخــش کـه : ای دانـا
این دعـایی اسـت مـعـتـبـر، لـیکـنای دریـغــا! کــه هـســت نـامـمــکــن
بـه سـکـنـدر چـنـان نـمـود حـکـیـمکــه: بــمـانـی تــو در زمـانـه مـقــیـم
هر که بـد شـد فعـال او «قدمات »کـــه نــکـــو نــام یــابـــد آب حـــیــات
نیسـت مخـلوق آنکـه دایم زیسـتهر که باقی است ذکر او باقی است
عــاقــل از پـــایــه مــعــانــی دهــرکـــی خـــورد آب زنــدگـــانــی دهــر؟
هــر کــه او نــیـک نــامــی انــدوزددر جـــهـــان کـــســـوت بــــقـــا دوزد
هر که را علم و ملک و دین بـاشـدعـــیـــن آب حـــیـــات ایـــن بـــاشـــد
مصـطـفـی گـفـت و یاد می گیرند:در جــهـان مؤمــنــان نـمــی مــیـرنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.